ฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยโดรนพร้อมระบบ AI จาก Dendra ที่สามารถเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตและปลูกต้นไม้คืนป่าได้

Dendra Systems บริษัทสตาร์ทอัพในออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ พัฒนาโดรนพร้อมระบบ AI ในตัว ที่สามารถสำรวจพื้นที่ป่าที่มีความเสื่อมโทรม เก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในพื้นที่ และหย่อนเมล็ดพันธุ์เพื่อคืนต้นไม้สู่ป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้

โดรน ของ Dendra Systems
ที่มา​: UK Tech

โดรนของ Dendra ถูกคิดค้นด้วยความร่วมมือของ นักนิเวศวิทยา นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร ด้วยเทคโนโลยีในการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงทำให้โดรนที่ถูกปล่อยออกเป็นชุดสามารถทำแผนที่ที่ดินขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอล 400 สนามได้ภายในหนึ่งวัน นอกจากนั้นเทคโนโลยี AI ของโดรนยังช่วยทำแผนที่สิ่งในทุกพื้นที่ตารางเมตร

โดยสามารถระบุสปีชีส์พืชและสัตว์ได้ถึง 120 สายพันธุ์จากการบินผ่าน ตั้งแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ไปจนถึงดอกไม้ที่ขึ้นอยู่บนพื้นดิน และสัตว์ขนาดเล็กเช่นจิ้งจกไปจนถึงจิงโจ้

การใช้โดรนนี้ช่วยให้ผู้ที่ทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ สำรวจที่ดินได้แม่นยำกว่าภาพถ่ายดาวเทียมแบบเดิมหลายพันเท่า จึงมีข้อมูลเชิงลึกทั้งสภาพที่ดิน ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ละเอียดมากในทุกแง่ทุกมุม เพื่อใช้พิจารณาในการวางแผนการพัฒนาและฟื้นฟูที่ดินได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ช่วยให้การทำงานเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทำได้เร็วขึ้นถึงห้าปี

เมื่อมีข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดแล้ว Dendra จะใช้โดรนที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะที่สามารถรับน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ได้ เพื่อหว่านลงบนพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูจากบนท้องฟ้า ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ นอกจากจะสามารถคำนวณปริมาณและพื้นที่เพื่อปลูกพืชได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังช่วยเพิ่มอัตราการปลูกต้นไม้ขึ้นหลายเท่าตัว

โดรน 10 ตัวสามารถปลูกต้นไม้ได้เกือบ 300,000 ต้นต่อวัน หรือกินพื้นที่ 375 ไร่ (สนามฟุตบอล 85 สนาม) ในทางกลับกันหากใช้วิธีการปลูกด้วยมือจะสามารถปลูกต้นไม้ได้มากที่สุด 2,000 ต้นต่อวันเท่านั้น และอาจมีความเสี่ยงหากผู้ปลูกต้องเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลด้วยตัวเอง

ปัจจุบัน ที่ดินเกือบ 25% ของโลกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม คุณภาพดินเสียหาย ระบบนิเวศถูกทำลาย โดยมีสาเหตุมาจากการทำฟาร์ม การขุดเหมือง สัมปทานป่าไม้ และกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ทำให้คาร์บอนและไนตรัสออกไซด์ที่เคยถูกกักเก็บอยู่ในดินถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย

ในปี 2020 Dendra เปิดตัว โดรนสำรวจและฟื้นฟูที่ดินเป็นรุ่นที่สาม และได้ระดมเงินทุน 10 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนชั้นนำ เพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการฟื้นฟูพื้นที่ระบบนิเวศเสื่อมโทรมระดับโลกได้

ปัจจุบัน มีโครงการด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 44 โครงการ จาก 11 ประเทศ ที่ใช้โดรนของ Dendra Systems

เข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dendra.io/

การใช้เทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูที่ดินและระบบนิเวศบนบก อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และ
- SDG 15 ระบบนิเวศบนบก ในประเด็น - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดินและการใช้บริการทางระบบนิเวศนั้นอย่างยั่งยืน (15.1) การบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ทุกประเภท (15.2), ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย (Desertification) (15.3), และ การอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ (15.4)

ที่มา : UK Tech

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น