70 เมืองเข้าร่วม ‘The Partnership for Healthy Cities’ เพื่อสร้างชุมชนเมืองที่ห่างไกลจากโรค NCDs

The Partnership for Healthy Cities คือ เครือข่ายเมืองระดับโลกที่มุ่งมั่นสร้างเมืองเมืองสุขภาพดีให้ชาวเมืองทุกคน โดยดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และลดการบาดเจ็บในชุมชน โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies)  ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และ Vital Strategies องค์กรด้านสาธารณสุขระดับโลก

ข้อมูลจาก Bloomberg Philanthropies กล่าวถึงเบื้องหลังของการก่อตั้ง ‘ความร่วมมือ’ นี้ เพราะในแต่ละปี มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) มากถึง45 ล้านคนทั่วโลก โดยมีสาเหตุมาจากทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และการบาดเจ็บ โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่รายได้ต่ำถึงปานกลาง และมีงบประมาณด้านสุขภาพโลกเพียง 2% ที่ถูกจัดสรรมาเพื่อแก้ปัญหานี้

เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วม The Partnership for Healthy Cities จะได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการ 1 ใน 14 แนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บได้ ได้แก่

 1. สร้างเมืองปลอดบุหรี่
 2. ห้ามโฆษณาบุหรี่
 3. ขึ้นภาษียาสูบหรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 4. เก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล
 5. กำหนดมาตรฐานโภชนาการสำหรับอาหารที่เสิร์ฟและจำหน่ายในสถาบันของรัฐ
 6. ควบคุมการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม
 7. สร้างสภาพแวดล้อมร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 8. ลดความเร็วการขับขี่บนท้องถนน
 9. เพิ่มการใช้หมวกนิรรภัยเมื่อขับขี่
 10. ลดการดื่มแล้วขับ
 11. เพิ่มการใช้เข็มขัดนิรภัย
 12. ส่งเสริม active mobility หรือ การเดินทางที่ใช้แรงกายเป็นหลัก เช่น เดิน หรือ ขี่จักรยาน
 13. ป้องกันการเสียชีวิตจากการใช้สารกลุ่มโอปิออยด์ (Opioid) เกินขนาด
 14. ปรับปรุงข้อมูลด้านสาธารณสุขและระบบติดตาม

ปัจจุบันมีเมืองทั่วโลกถึง 70 เข้าร่วมเป็นสมาชิก The Partnership for Healthy Cities และดำเนินการตามแนวทางข้างต้น พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้แก่กัน นี่จะทำให้ประชากรมากกว่า 300 ล้านคนในเมืองเหล่านี้มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและปลอดภัยมากขึ้น

โดยกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเมืองที่เข้าร่วมความร่วมมือนี้ด้วย โดยได้เลือกดำเนินการมาตรการลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่สำคัญและจัดทำแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเมือง

นอกจากนั้น ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 Bloomberg Philanthropies จะมอบเงินช่วยเหลือสูงถึง 50,000 ดอลลาร์ต่อเมือง ให้ 18 เมืองในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางที่อยู่ใน Partnership for Healthy Cities เพื่อสนับสนุนการวางแผนการกระจายวัคซีนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรก

ศึกษาการรายละเอียดเพิ่มเติม และการดำเนินงานของ The Partnership for Healthy Cities ที่ partnershipforhealthycities.bloomberg.org

เมืองสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค NCDs และการบาดเจ็บ เกี่ยวข้องกับ SDGs ใน
- SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในประเด็น ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (3.4), ประเด็นเรื่องยาเสพติดและแอลกอฮอล์ (3.5) และ การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (3.6)
- SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
- SDG 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: Bloomberg Philanthropies

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

 • Natetida Bunnag

  Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น