SDG Move ร่วมงานประชุมวิชาการ ONEP 2564: ก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่ อย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการ SDG Move ร่วมงานประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งผลการดำเนินงานที่สอดคล้องตามกรอบแนวทางนโยบายและแผนระดับชาติ และ SDGs

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ สผ. (ONEP) ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่ อย่างยั่งยืน” เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งผลการดำเนินงานที่สำคัญในด้านด่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องตามกรอบแนวทางนโยบายและแผนระดับชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs : Sustainable Development Goals)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 ทำให้การจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้แตกต่างจากการจัดประชุมที่ผ่านมาโดยในปีนี้ สผ. ให้ความสำคัญการจัดงานในรูปแบบของวิถีชีวิตใหม่ (NEW NORMAL) ด้วยการจัดงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นไปมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคม ปรับให้ผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน ร่วมงานผ่านทาง Facebook Live และ Webex ของ สผ. และเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนจากส่วนกลางเท่าที่จำเป็น ในช่วงต้นของงานนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบวิดีโอสาร ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

หลังจากเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘สผ.ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน’ โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อด้วยการเสวนา ‘ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนในแต่ละประเด็น ดังนี้

  • “ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ SDGs ของไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
  • “Climate Change ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  • “งานวิจัยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” โดย ดร.วีระ ทองเนตร นักวิจัย สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยสารคาม
  • “สผ. และภาคีเครือข่าย กลไกความสำเร็จสู่ SDGs” โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อบรรุลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 12 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงพื้นที่ และ กองทุนสิ่งแวดล้อม

รับชมงานประชุมย้อนหลังได้ที่;
https://fb.watch/v/1rk6SFaHV/

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบและวีดิทัศน์ได้ที่
https://drive.google.com/…/1lZnN1ZgOJ6uAf4s07A0z4yfoFDZ…
ดาวน์โหลด E-Book งานวิชาการได้ที่
https://drive.google.com/…/1qIwKAXBPRRbBNs3f5d2rvQOmn7k…

Last Updated on กรกฎาคม 13, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *