อัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์ในสกอตแลนด์ ต่ำสุดในเกือบ 30 ปี เพราะความรู้วิธีคุมกำเนิดที่ดีขึ้นและไลฟ์สไตล์วัยรุ่นที่เปลี่ยนไป

ตัวเลขจากสาธารณสุขสกอตแลนด์ Public Health Scotland (PHS) พบว่า อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ในสกอตแลนด์ต่ำที่สุดในรอบเกือบ 30 ปี โดยมีทารกที่เกิดในปี 2019 – 2020 จากแม่วัยรุ่นถึง 3,814 ราย และในจำนวนนี้แม่วัยรุ่นที่ให้กำเนิดทารกนั้น เป็นวัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า 16 ปี อยู่ 219 คน

อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสกอตแลนด์ลดลงเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน โดยในข้อมูลปีล่าสุด (2019) อัตราอยู่ที่ 27.7 ต่อผู้หญิง 1,000 คน ซึ่งลดลงมาจากปี 2010 เกือบครึ่งหนึ่ง และต่ำที่สุดตั้งแต่มีการรายงานสถิติในปี 1994

ที่มา : pressandjournal.co.uk

PHS รายงานว่า แม้การตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นในบางคนเป็นการตั้งครรภ์ที่วางแผนไว้แล้ว แต่จากสถิติล่าสุดพบว่า ปี 2019 เป็นปีแรกที่สัดส่วนของการตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดด้วยการยุติการตั้งครรภ์มีมากกว่าจำนวนทารกที่คลอด ที่ 50.3% ต่อ 47.7% ซึ่งแสดงว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้

เมื่อพิจาณาในระดับพื้นที่ พบว่า วัยรุ่นหญิงที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลมีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์และให้กำเนิดทารก ในขณะที่วัยรุ่นหญิงในพื้นที่ที่มีการพัฒนามีการยุติการตั้งครรภ์มากกว่า ทั้งนี้อาจมาจากข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์

รัฐบาลสกอตแลนด์อธิบายว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอาจมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาความยากจนและปัญหาสุขภาพที่มากขึ้นในอนาคตได้ และวัยรุ่นหญิงอาจต้องเผชิญความท้าทายที่มาจากตัวเลือกการใช้ชีวิตที่จำกัดขึ้น เช่น ความท้าทายในการศึกษาต่อ หรือการหางานเต็มเวลาทำเนื่องจากขาดทักษะหรือประสบการณ์ รวมไปถึงความรู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนรุ่นเดียวกัน ที่อาจนำมาซึ่งความโดดเดี่ยว ภาวะซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิตได้

สาเหตุของอัตราการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นที่ลดลงในสก็อตแลนด์มาจาก การศึกษาและการตระหนักรู้ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ การเข้าถึง “การเรียนรู้ที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์” หรือ “relationship-focused learning” ที่ทำให้เยาวชนมีความมั่นใจในการใช้วิธีคุมกำเนิดมากขึ้น และการตระหนักของสมาชิกในโรงเรียนและในชุมชนถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง และความกดดันในความสัมพันธ์ที่เกิดกับวัยรุ่นหญิง

รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์วัยรุ่นสกอตแลนด์ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น และเลือกมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผ่านทางออนไลน์มากกว่าการพบปะแบบเห็นหน้ากัน รวมทั้งลดพฤติกรรมเสี่ยงและลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงอาจมีส่วนทำให้ตัวเลขสถิตินี้ลดลงเรื่อยๆ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกี่ยวข้องกับ SDGs ในเป้าหมาย #SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในประเด็น อนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว (3.7)

ที่มา : pressandjournal.co.uk

Last Updated on กรกฎาคม 16, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น