มหาวิทยาลัยในแอตแลนติกร่วมจัดตั้งโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อดึงดูดนักศึกษาชนพื้นเมืองและผิวสีเข้าเรียนโรงเรียนธุรกิจมากขึ้น

มหาวิทยาลัยในแอตแลนติก แคนาดา 11 แห่ง และ Atlantic Business Magazine ร่วมกันจัดตั้งโปรแกรม Atlantic Promise Scholars initiative โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความหลากหลายในตำแหน่งงานบริหารระดับสูง ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการสนับสนุนอื่นๆ แก่นักเรียนผิวดำและนักเรียนชนพื้นเมือง เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนธุรกิจและมีโอกาสเติบโตในภาคธุรกิจได้มากขึ้นในอนาคต

ความคิดริเริ่มนี้เริ่มต้นเมื่อมีนาคม 2020 เมื่อนักศึกษาด้านการจัดการจาก Dalhousie University รวมตัวเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยจริงจังกับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยกระหว่างนักศึกษาต่างเชื้อชาติ ต่างชาติพันธุ์ จึงได้มีการจัดตั้ง Promise Scholars program เพื่อให้โอกาสกับนักศึกษาผิวดำและคนพื้นเมืองให้ได้เข้าเรียนมากขึ้น โดยเสนอความช่วยเหลือทั้งทางการเงินและการสนับสนุนรอบด้าน เช่น การให้คำปรึกษาและโอกาสในการเรียนรู้แบบบูรณาการในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะ แม้กระทั่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ยังให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในชุมชนธุรกิจ และมีที่ปรึกษาในสถานที่ทำงาน

ปัจจุบัน Promise Scholars program จึงได้พัฒนาและขยายเป็น Atlantic Promise Scholars initiative ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคอีก 10 แห่ง รวมทั้งหมด 11 มหาวิทยาลัยในแคนาดา ได้แก่

 • Acadia University ในจังหวัด Nova Scotia
 • Cape Breton University ในจังหวัด Nova Scotia
 • Dalhousie University ในจังหวัด Nova Scotia
 • Memorial University of Newfoundland
 • Mount Allison University ในจังหวัด New Brunswick
 • Mount Saint Vincent University ในจังหวัด Nova Scotia
 • Saint Mary’s University ในจังหวัด Nova Scotia
 • St. Francis Xavier University ในจังหวัด Nova Scotia
 • Université de Moncton ในจังหวัด New Brunswick
 • University of New Brunswick
 • University of Prince Edward Island

แต่ละมหาวิทยาลัยต่างระดมทุนให้กับ Atlantic Promise Scholars initiative เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดูแลนักศึกษาผิวดำและคนพื้นเมือง และยังได้ร่วมมือกับ Atlantic Business Magazine เพื่อขอความสนับสนุนให้ CEO และผู้นำระดับสูงในชุมชนธุรกิจกว่า 50 องค์กรร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการไปตามที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการอีกด้วย

การสนับสนุนนักศึกษาชนพื้นเมืองและผิวสีให้ได้เข้าเรียนโรงเรียนธุรกิจ เกี่ยวข้องกับ SDGs ในเป้าหมาย ..
- #SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ในประเด็น ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม (4.5)
- #SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งในและระหว่างประเทศ ในประเด็น ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติ พันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ (10.2)

ที่มา :
Atlantic universities join forces to attract Indigenous, Black students to business (CBC News)
New pan-Atlantic Canadian initiative creates more opportunities for Black and Indigenous business students (Dalhousie University)

Last Updated on กรกฎาคม 23, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *