ไอร์แลนด์จะเริ่มใช้มาตรการกำหนดราคาขั้นต่ำต่อหน่วยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2022 เพื่อลดปริมาณการบริโภค

สาธารณรัฐไอร์แลนด์จะเริ่มบังคับใช้มาตรการการกำหนดราคาขั้นต่ำต่อหน่วย (Minimum Unit Pricing: MUP) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่วางขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 รัฐบาลเชื่อว่าการกำหนดราคาขั้นต่ำนี้เป็นมาตรการด้านสาธารณสุขที่สำคัญเพื่อควบคุมปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ของประชากรในประเทศ

ข้อมูลด้านสถิติของคณะกรรมาธิการสรรพากรของไอร์แลนด์ พบว่า ระดับการบริโภคเครื่องแอลกฮอล์ในปี 2020 ซึ่งพิจารณาจากปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประชากรอยู่ที่ 10.07 ลิตรต่อปี (เท่ากับไวน์ 116 ขวด) ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 6.6% เนื่องจากผับและร้านอาหารหลายแห่งปิดตัวลงเพราะผลกระทบของโควิด-19

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภทจะมีราคาขายขั้นต่ำคิดตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ กำหนดอัตราที่ 10 เซนต์ (เกือบ 4 บาท) ต่อกรัมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ทำให้ราคาขั้นต่ำของเบียร์กระป๋องในปีหน้าจะอยู่ที่ 1.32 ยูโร (ประมาณ 50 บาท) และราคาไวน์ขวดอยู่ที่ 7.75 ยูโร (ประมาณ 300 บาท) และจะต้องห้ามขายราคาต่ำกว่านี้ในสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ขายทั้งหมดทั่วประเทศ โดยการกำหนดราคาขายขั้นต่ำต่อหน่วยนี้ เพื่อจัดการกับเครื่องดื่มที่ปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่สูงแต่ราคาถูกที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพมากกว่า

ก่อนหน้าไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์เป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปใช้มาตรการการกำหนดราคาขั้นต่ำต่อหน่วยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 ตาามมาด้วยเวลส์ในเดือนมีนาคม 2020 โดยกำหนดอัตราที่ 50 เพนซ์ (ประมาณ 23 บาท) ต่อปริมาณแอลกอฮอล์ 8 กรัม มาตรการนี้ทำให้ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองทศวรรษและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดในสกอตแลนด์ลดลง 10% ในปี 2019

อย่างไรก็ตาม มีความกังวลว่ามาตรการนี้อาจนำไปสู่การลักลอบนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายที่ชายแดนเพิ่มขึ้น และอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากนักในหมู่นักดื่มที่มีรายได้ระดับชนชั้นกลาง

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- (3.5) เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิดรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย

ที่มา :
Republic of Ireland signs off plans for alcohol minimum pricing (BBC)
‘Notable’ fall in Scotland’s alcohol death rate (BBC)

Last Updated on ตุลาคม 13, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น