3 สถาปนิกหญิง ‘VARAA’ จากฟินแลนด์กับงานสื่อสาร ปรับวงการสถาปัตยกรรมที่ตระหนักถึง Climate Change

– Sustainable Construction –

“สถาปัตยกรรม” และอาชีพสถาปนิก เป็นอีกสาขาวิชาการ/อาชีพหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน เพราะเพียงพูดถึงการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของงานด้านนี้ก็มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างแล้ว แต่หากเปลี่ยนตั้งแต่วิสัยทัศน์ของการทำงานและมโนทัศน์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤติเร่งด่วนของโลกอย่างปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างผลกระทบด้านดี ตั้งแต่แรกเริ่มของนโยบายสู่การออกแบบอาคารและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนและเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มสถาปนิก VAPAA จากฟินแลนด์ ที่ประกอบไปด้วย 3 สถาปนิกหญิงรุ่นใหม่ ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาปนิกที่ร่วมขับเคลื่อนให้วงการสถาปัตยกรรมตระหนักถึงบทบาทของตนเองกับประเด็นดังกล่าว (‘Architects and Climate’) ทั้งยังเป็นผู้ขับเคลื่อนและหนึ่งในผู้จัดทำแถลงการณ์ (Manifesto) “Finnish chapter of Architects Declare (Climate and Biodiversity Emergency)” อีกด้วย

ติดตาม VARAA Collective ได้ที่ Website, FB, IG

แถลงการณ์ดังกล่าวอธิบายถึงหลักการความสำคัญ และในขณะเดียวกันก็เป็นการเชิญชวนให้ชุมชนสถาปนิกในฟินแลนด์เข้ามาร่วมลงนามเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาขับเคลื่อนไปด้วยกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติทางสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน ถือเป็นแรงผลักดัน สร้างพื้นที่ของความตั้งใจเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางองค์ความรู้อย่างงานวิจัยและเครื่องมืออย่างเทคโนโลยีที่พัฒนากันเรื่อยมาจนมีอยู่พร้อมหน้ารอวันที่ให้เลือกนำไปปรับใช้แล้ว

3 สถาปนิกหญิงรุ่นใหม่ผู้ก่อตั้ง VAPAA เน้นกิจกรรมทั้งด้านการออกแบบ การเอื้ออำนวยให้เกิดพื้นที่ของบทสนทนา การถกเถียง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความยั่งยืน และการนำเสนอ “ทางเลือก” ของการออกแบบที่จะก่อผลกระทบด้านดี ผ่านทาง “การสื่อสาร” ทั้งการเขียนและการจัดทำทรรศการ โดยทำงานร่วมกับหุ้นส่วนที่หลากหลาย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ อาทิ ให้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมในมิติของการสร้างอาคารที่ตระหนักถึงปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมยกร่างนโยบายระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ

จะเห็นได้ว่า VARAA เน้นการทำงานที่ผลักดันให้เกิดการปรับมุมมอง ผ่านทางการสื่อสารและพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับของการจัดทำนโยบาย ซึ่งถือเป็นความมุ่งหวังของกลุ่มสถาปนิกดังกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านคู่มือเป็นความรู้และสามารถนำไปใช้พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบและการก่อสร้าง ด้านล่างนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษ โดย (International) Architects Declare

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเสริมพลังอำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง
#SDG11 เมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน
#SDG13 การรับมือและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-(13.2) บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
-(13.3) พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า
#SDG17 หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งที่มา:
How Emerging Practices Approach Sustainability in Architecture (archdaily.com)
Vapaa Collective

Last Updated on พฤศจิกายน 17, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *