ศาลฎีกาของอินเดียเร่งให้ฝ่ายบริหารเมืองเดลียื่นแผนการลดระดับมลพิษทางอากาศ เพราะปัญหาหมอกควันเป็น ‘ภาวะฉุกเฉิน’

ศาลฎีกาของอินเดียประกาศว่าปัญหาหมอกควันในเมืองเดลีเป็น ‘ภาวะฉุกเฉิน’ จากที่มีระดับคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่ระหว่าง 400 – 500 เสมือนว่า “สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน” เพราะเพียงค่าคุณภาพอากาศที่ 50 ก็ถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์แล้ว ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งให้ฝ่ายบริหารของเมืองเดลี/รัฐบาลกลาง และรัฐต่าง ๆ ทางเหนือของอินเดีย ให้เร่งจัดการกับปัญหาระดับมลพิษทางอากาศโดยเร็ว พร้อมยื่นแผนการลดระดับมลพิษทางอากาศต่อศาลฎีกาภายใน 48 ชั่วโมง ว่าจะมีมาตรการควบคุมอย่างไรให้ระดับคุณภาพอากาศ AQI ลดลง 200 จุด (ข่าวเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564)

ระดับคุณภาพอากาศ AQI ดังกล่าวคงระดับเช่นนั้นมาเป็นสัปดาห์แล้ว ทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องใส่หน้ากากอนามัยแม้จะอยู่ภายในอาคาร ด้านศาลฎีกามองว่าประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับอากาศเช่นนี้ได้ จึงเสนอว่า “หากมีความจำเป็น ทางการเมืองเดลีอาจพิจารณาล็อกดาวน์เป็นเวลาสองวัน” ในแง่นี้ บทความเผยแพร่โดย The Energy Mix มองว่าบทบาทของศาลฎีกามีความสำคัญต่อการตัดสินใจดำเนินการของทางการเมืองเดลี อาทิ การกดดันเมืองเดลีให้จัดการกับปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง การประกาศภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษทางอากาศมีผลต่อการเปิดหรือปิดโรงเรียนเมื่อคำนึงถึงสุขภาพของเด็ก

อ่านข่าวภาษาไทยเพิ่มเติม: ศาลฎีกาอินเดียสั่งชาวนิวเดลี “ทำงานที่บ้าน” เพื่อบรรเทาวิกฤติหมอกควัน

ส่วนที่มาของระดับมลพิษทางอากาศมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ตั้งแต่ชาวนาละเมิดกฎห้ามไม่ให้เผาพืชผลในไร่ ผู้อยู่อาศัยจุดพลุเฉลิมฉลองงานวันสำคัญ เป็นต้น ขณะที่ข้อมูลตามรายงานของ Bloomberg Green มองว่าปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น และจะต้องย้อนกลับมาพิจารณาประเด็น “การพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลอย่างหนักหน่วง” ของอินเดีย

ทั้งนี้ ระดับมลพิษทางอากาศที่เป็นพิษ ถือเป็นความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ (climate risks) ของอินเดียที่นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ได้ให้คำมั่นจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2613 (ค.ศ. 2070) ทั้งวางแผนในเรื่องการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยครึ่งหนึ่งมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ภายในปี 2573 ตลอดจนการเพิ่มเป้าหมาย ‘การลด Carbon Intensity’ หรือดัชนีการเกิดคาร์บอนต่อ GDP (ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าทั้งหมดของประเทศต่อหนึ่งหน่วยของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) จาก 35% เป็น 45% ภายในศตวรรษนี้

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี
-(3.9) ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตราย และจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573
#SDG7 พลังงานสมัยใหม่
-(7.2) เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573
#SDG11 เมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน
-(11.6) ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากร โดยรวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศและการจัดการของเสียของเทศบาลและอื่น ๆ ภายในปี 2573
#SDG16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ครอบคลุม สถาบันมีประสิทธิผล
-(16.6) พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
-(16.7) สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ

แหล่งที่มา:
Like ‘smoking 20 cigarettes in a day’: India’s Supreme Court declares Delhi smog an emergency (The Energy Mix / Eco-business)

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น