SDG Recommends | จากพลังงานสะอาดสู่ความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ฟังนานาประเด็นสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนกับ GreenBiz 350

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม

ฟัง – ความยั่งยืนในพอดแคสต์ วันนี้ ชวนมาเซฟเพลย์ลิสต์ฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษฟังเพลินกับ GreenBiz 350 ที่จะมาเล่าเรื่องราวหลากมิติที่รายล้อมหรือเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของการสร้าง “ธุรกิจที่ยั่งยืน” ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ประเด็นที่เกี่ยวกับเมือง อาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน ความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ไปจนถึงเรื่อง ‘Eco-cide’ โดยจะปล่อยตอนใหม่ในทุกสัปดาห์ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 295 ตอน (3 ธันวาคม 2564)

ตัวอย่างเอพพิโซด

  • Episode 283: The truth about ‘climate-themed’ funds – ตั้งคำถามว่าเงินทุนสำหรับ ESG สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสหรือไม่อย่างไร
  • Episode 293: Circularity and COP, lessons from Amazon – ชวนคุยถึงความเชื่อมโยงว่าการหมุนเวียน (ผลิต ใช้ซ้ำ ทำลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่) สัมพันธ์อย่างไรกับประเด็นสภาพภูมิอากาศ โดยมีตัวอย่างจากวาระความยั่งยืนของ Amazon
  • Episode 295: The ecocide dialogue, net zero reckoning – ผู้ก่อตั้ง Stop Ecocide International เข้ามาร่วมพูดคุยถึงประเด็นปัญหาความล้มเหลวจากการที่ไม่ได้นับรวมผู้หญิง เยาวชน และชนพื้นเมืองในการเจรจา COP26 ว่าจะส่งผลอย่างไร รวมถึงการผลักดันให้อาชญากรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมมีความผิดทางอาญา อาจจะเป็นลำดับความสำคัญใหม่แทนที่ ESG?


Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น