‘The Mom Project’ ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณแม่ ได้กลับเข้าสู่โลกของการทำงานอีกครั้ง

‘The Mom Project ธุรกิจสตาร์ตอัพจากชิคาโก ที่พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณแม่ที่ออกจากงานเพื่อเลี้ยงลูก ได้กลับเข้าสู่โลกของการทำงานอีกครั้ง

The Mom Project ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 โดย Allison Robinson ระหว่างที่เธอลางานเพื่อดูแลลูกคนแรก ผนวกกับข้อมูลที่เธอเห็นจากการศึกษาของ Harvard Business Review ที่ว่ามีผู้หญิงที่มีทักษะความสามารถถึงประมาณ 43% ในสหรัฐอเมริกาที่ลาออกจากงานหลังจากมีลูก นี่หมายถึงการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และเมื่อถึงเวลาหนึ่ง การที่คุณแม่เหล่านี้จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานก็เป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านเงื่อนไขเรื่องเวลา สถานที่ หรือความรู้ความสามารถที่อาจจะตามหลังแรงงานที่เข้าตลาดใหม่ นี่จึงเป็นช่องว่างที่เป็นจุดกำเนิดของแพล็ตฟอร์มที่จะจับคู่งานที่ดีและเหมาะสมกับเงื่อนไขของเหล่าแม่ ๆ

ที่มา : The Mom Project

“The Mom Project is determined to create a future where women aren’t forced to choose between their families and their careers,” 

แพลตฟอร์มของ The Mom Project มีประวัติการทำงานของเหล่าคุณแม่ที่มีประสบการณ์การทำงานโชกโชนมากกว่า 300,000 คนในเครือข่าย และมีบริษัทมากกว่า 2,000 แห่งที่เข้าร่วมโปรเจกต์เพื่อจ้างงานคนกลุ่มนี้ไปขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งงานพาร์ทไทม์และงานเต็มเวลา ซึ่งในจำนวนนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกในสหรัฐอเมริกาที่ติดอันดับ Fortune 500 อยู่ด้วย

ในช่วงระยะเวลาเพียงสามปีหลังจากการก่อตั้งแพลตฟอร์มนี้ การจ้างงานที่เกิดขึ้นคิดเป็นโอกาสทางทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากเป็นตัวกลางเพื่อหางานแล้ว The Mom Project ยังทำงานเพื่อให้บริการโปรแกรมการศึกษาพัฒนาทักษะเพิ่มเติม (upskill) ให้เหล่าคุณแม่ที่ห่างหายจากวงการการทำงานไปนาน โดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยี ให้พร้อมเป็นแรงงานที่คุณภาพรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันได้

ในปีนี้ The Mom Project ได้รับรางวัลชมเชย Best in Business Award ประจำปี 2021 จาก Inc. Magazine ในฐานะที่เป็นบริษัทที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม และยังได้ Serena Williams สุดยอดนักเทนนิสระดับโลกและคุณแม่มือใหม่เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้อีกด้วย

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
- (5.4) ตระหนักและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- (8.5) บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี พ.ศ. 2573

ที่มา : Moms Are a Huge Untapped Source of Talent. This Startup Can Connect You to Them (Inc.)

Last Updated on ธันวาคม 20, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น