สมาชิกสภาอังกฤษเสนอร่าง พรบ. เพื่อปรับแก้อายุขั้นต่ำการสมรสเป็น 18 ปี แก้ปัญหาการแต่งงานในวัยเด็ก

นาง Pauline Latham สมาชิกสภาสหราชอาณาจักรเสนอร่างพระราชบัญญติการสมรสและจดทะเบียนคู่ชีวิต (marriage and civil partnership) ที่มีการปรับแก้อายุขั้นต่ำของบุคคลที่สมรสได้ตามกฎหมายเป็น 18 ปีในอังกฤษและเวลส์ ต่อสภาสามัญ (House of Commons) เมื่อวันที่ 19 พฤจิกายนที่ผ่านมา และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาฝ่ายตรงข้าม โดยร่างกฎหมายใหม่นี้มีขึ้นเพื่อยุติปัญหาการแต่งงานในวัยเด็ก (child marriage)

ปัจจบัน อายุขั้นต่ำของบุคคลที่สามารถจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตในอังกฤษและเวลส์อยู่ที่ 16-17 ปี โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ซึ่งสมาชิกสภาเจ้าของร่างฯ ระบุว่า นี่เป็นช่องโหว่ที่ “มักใช้เป็นกลไกในการล่วงละเมิด”

นอกจากจะเพิ่มอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้แต่งงานได้ตามกฎหมายแล้ว หากร่าง พรบ. นี้ผ่านการลงมติเห็นชอบในสภา ยังทำให้ “การกระทำใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้เด็กเข้าสู่การแต่งงาน” เช่น การแต่งงานทางศาสนาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นความผิดอาญา มีโทษจำคุกสูงสุดเจ็ดปี

ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ทำงานเรื่องการบังคับแต่งงาน (forced marriage unit) พบว่า 1 ใน 4 ของทั้งหมด 753 กรณีทีได้ให้ความช่วยเหลือในปี 2020 เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในครอบครัวชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถาน ตามลงมาด้วยชาวเคิร์ด โรมาเนีย ตุรกีและอัฟกันที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยผลกระทบระยะยาวจากการแต่งงานในวัยเด็ก คือ ปัญหาด้านสุขภาพจิต การตกเป็นเหยื่อความรุนแรง และทำให้เด็กหญิงและเด็กชายสูญเสียโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
- (5.3) ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรและโดยการบังคับ และการทำลายอวัยวะเพศหญิง

ที่มา : England and Wales ‘one step closer to ending child marriage’ after MP vote (The Guardian)

Last Updated on ธันวาคม 28, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น