SDG Recommends | ปีใหม่นี้ เรียนคอร์สออนไลน์ให้เข้าใจ “ความยั่งยืน” มากขึ้นกับมหาวิทยาลัย Copenhagen

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม

อ่านดูฟัง – ความยั่งยืนในคอร์สเรียนออนไลน์ ชวนเตรียมตัวเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ด้วยการปูพื้นฐานความรู้สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับคอร์สใน coursera.org  “The Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future” จากมหาวิทยาลัย Copenhagen ที่คุณสามารถลงเรียนได้ฟรี จัดเวลาเรียนที่เหมาะสมสำหรับตัวเองได้โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมดประมาณ 10 ชั่วโมงเท่านั้น และสามารถเริ่มเรียนตั้งแต่วันนี้ได้เลย (คอร์สเริ่ม 28 ธันวาคม 2564)

รายละเอียดของคอร์สจะเป็นการนำเสนอพื้นฐานภาพรวมของที่มาที่ไปว่าโลกเข้าใจคำว่า “ความยั่งยืน” ในแต่ละช่วงเวลาว่าอย่างไรจนกระทั่งมาถึงการนำเสนอ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เมื่อปี 2558 โดยชวนมาศึกษาว่า SDGs คืออะไร จะสามารถวัดผลความก้าวหน้าของการลงมือทำตามเป้าหมายนี้ได้อย่างไร และมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับการจัดการ “ระบบ” ต่าง ๆ ในโลกที่ล้วนค้ำจุนมนุษยชาติเอาไว้ ความน่าสนใจของคอร์สคือการสำรวจปัจจัยที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการนำ SDGs ไปปฏิบัติ รวมถึงการสำรวจองค์ความรู้ ณ ปัจจุบันและบทวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ที่จะช่วยเราทำความเข้าใจความเป็นไปและผลกระทบจากการกระทำของเราทุกคนที่มีต่อโลกได้อย่างครอบคลุม

โดยคอร์สเรียนจะมีทั้งหมด 3 ส่วน ใช้เวลาส่วนละประมาณ 3 ชั่วโมง มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

  • การพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะเป้าหมายระดับโลก – พูดถึงที่มาที่ไปและหลักการ ความแตกต่างจากข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่มีมา การวัดความก้าวหน้าของการดำเนินการเมื่อแต่ละเป้าหมายมีความเชื่อมโยงกัน โดยยกตัวอย่างในกรณีของระบบอาหาร
  • การจัดการกับผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ – เป็นการสำรวจหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อโลก
  • ความยั่งยืนทางสังคมและทางเดินต่อไปข้างหน้า – นอกจากจะชวนมาดูว่า SDGs จะเข้ามาทำให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ดีขึ้นได้อย่างไรแล้ว ยังนำเสนอตัวอย่างของผู้เล่นที่หลากหลายที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน SDGs ด้วย

ทั้งนี้ Professor Katherine Richardson ผู้บรรยาย เป็น 1 ใน 15 คนที่ได้รับแต่งตั้งโดยประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในปี 2559 เพื่อเขียนรายงาน Global Sustainable Development 2019 จึงมั่นใจได้ว่าหากคุณลงเรียนคอร์สนี้แล้ว จะได้เรียนจากผู้ที่เข้าใจ SDGs อย่างแท้จริง

Last Updated on ธันวาคม 28, 2021

Author

  • Thiraphon Singlor

    Editor | อยากรู้ความคิดของคนต่างพื้นเพ ต่างสังคมและวัฒนธรรม สนใจความเป็นไปของโลก ความมั่นคง และการพัฒนา แล้วนำมาถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ฟัง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น