SDG Updates | Blockchain ช่วยส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานและแก้ปัญหาด้านข้อมูลของภาคเกษตรไทยได้อย่างไร ?

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อาชีพในภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อคนในประเทศ เพราะมีสัดส่วนการจ้างงานสูงถึง 30 % ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 6.4 ล้านครัวเรือน และมีที่ดินทำการเกษตร... (เพิ่มเติม)

‘ทีมผู้ลี้ภัย’ ในโตเกียวโอลิมปิก 2020 สัญลักษณ์ของความหวังและการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในเกมกีฬา

ทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัยซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 29 คน ได้อพยพจากประเทศบ้านเกิดที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและการกดขี่ข่มเหงที่ยังไม่มีท่าทีจะสิ้นสุดด้วยความยากลำบาก หนำซ้ำยังเผชิญห... (เพิ่มเติม)

การลงทุนในพลังงานสะอาดจะช่วยสร้างงานสีเขียวสูงถึง 10 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

จากรายงานของ EY-Partheon ซึ่งจัดทำโดย EY ระบุว่า การลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์จะช่วยสร้างงานในพื้นที่ชุมชนรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยั... (เพิ่มเติม)

WHO เตือน ผู้ติดเชื้อ HIV มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปเกือบ 25% เมื่อติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกรายงาน ‘Clinical features and prognostic factors of COVID-19 in people living with HIV hospitalized with suspected or... (เพิ่มเติม)

รายงาน UN ระบุ ความหิวโหยในแอฟริกาทวีคูณในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 และอาจคงอยู่แม้โรคระบาดจบแล้ว

รายงานจากองค์การสหประชาชาติ ระบุว่า ระดับความหิวโหยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกมีส่วนมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งข้อมูลจากรายงานที่จัดทำร่วมกันของ 5 หน่วยงาน (WHO, WFP, UNICEF, FAO, I... (เพิ่มเติม)

‘ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กทั่วโลก’ ประเด็นที่ถูกละเลยจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตในสังคม สุขภาพ และทำให้เห็นประเด็นปัญหา ‘สุขภาพจิตของเด็ก’ ชัดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 30 – Environmentally Sound Technologies – เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Environmentally Sound Technologies (ESTs) มีความหมายว่าสั้น ๆ คือ ‘เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ หากอ้างอิงจาก Agenda 21 แผนแม่บทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้าน สังคม เ... (เพิ่มเติม)

เทคโนโลยี ‘Swarm grids’ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสคนในพื้นที่ยากจนเข้าถึงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นทุนต่ำ

ในปัจจุบันผู้คนกว่า 789 ล้านคนทั่วโลกยังไม่สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีความเปราะบางตั้งแต่ประเทศ ลาว โมซัมบิก ไปจนถึงวานูอาตู ซึ่งการไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ย่อ... (เพิ่มเติม)

คนจะยังขาด น้ำสะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย ในอนาคต หากยังละเลยในปัญหาและทำงานช้าเช่นปัจจุบัน

ผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลกจะไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดีได้ทันภายในปี ค.ศ. 2­030 หากยังไม่มีความคืบหน้าที่เร็วขึ้น 4 เท่า อ้างอิงจาก รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ร่... (เพิ่มเติม)

ความหวังของแอฟริกา ‘กำแพงสีเขียว’ ที่จะช่วยให้ผืนแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

ในปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาสำหรับหลาย ๆ ภูมิภาค แต่ในทวีปแอฟริกากลับกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมากกว่า เพราะความแห้งแล้งทำให้การเพาะปลูกเป็นได... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 23 – Decouple – แยกออกจากกัน

decouple หมายความตรงตัวว่า 'แยกออกจากกัน' คำนี้อาจจะเป็นที่คุ้นหูในปี ค.ศ 2020 จากข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ต้องการแยกระบบการผลิตหรือห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐอเมริกาออกจากประ... (เพิ่มเติม)

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลร่วมกันของ Blockchain จะเป็นเครื่องมือสร้าง Smart City ได้อย่างไร ?

ในปัจจุบันคำว่า Smart City เป็นที่ให้ความสนใจจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เช่น ในกรณีประเทศญี่ปุ่นได้มีการออกรายงาน “white paper on reference architecture for smart cities” ซึ่งพูดถึง ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 13 บทความ