‘ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กทั่วโลก’ ประเด็นที่ถูกละเลยจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตในสังคม สุขภาพ และทำให้เห็นประเด็นปัญหา ‘สุขภาพจิตของเด็ก’ ชัดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อบริการด้านสุขภาพจิตถูกละเลยและได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาจำนวนน้อยกว่าด้านอื่นตลอดมา

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นาย António Guterres ได้กล่าวผ่านวิดีโอในการประชุมว่าด้วยสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจัดขึ้นภายในการประชุม High-Level Political Forum (HLPF) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมาว่า “เด็กจำนวนหลายล้านคนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ซึ่งเพิ่มความเปราะบางของพวกเขาต่อการเกิดความรุนแรงและความเครียดทางจิตใจมากขึ้น ในขณะที่บริการด้านสุขภาพจิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหยุดให้บริการหรือย้ายไปสู่พื้นที่ออนไลน์”

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกันระหว่าง คณะผู้แทนถาวรแห่งเบลเยียมประจำสหประชาชาติ และกลุ่มเพื่อนด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Group of Friends on mental health and wellbeing) โดยผู้แทนพิเศษองค์การสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อเด็ก Maalla M’jid ได้กล่าวถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงต่อสุขภาพจิตของเด็กว่า “ความรุนแรงและประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่พึงประสงค์ จะส่งผลให้เด็กเกิดการตอบสนอต่อความเครียดที่ส่งผลร้าย สร้างความเสียหายต่อทั้งร่างกายและจิตใจทั้งในทันทีและในระยะยาว” 

การฟื้นตัวจากโรคระบาดเป็นโอกาสให้แต่ละประเทศลงทุนพัฒนาเพื่อจัดการประเด็นด้านสุขภาพจิต โดย Maalla M’jid ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “ในปัจจุบัน ประเทศส่วนใหญ่ใช้งบประมาณด้านสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยเพียง 2 % เท่านั้นจากงบประมาณด้านสุขภาพทั้งหมด” ดังนั้นจึงควรมีการลงทุนที่มากขึ้น และ “เราควรเปลี่ยนแนวทางในการจัดการด้านสุขภาพจิต โดยให้มีพื้นฐานอยู่บนบทเรียนจากการระบาดใหญ่ และตระหนักว่าการบริการด้านสุขภาพจิตและการคุ้มครองเด็กเป็นสิ่งจำเป็น”

António Guterres ได้กล่าวโดยสรุปว่า “เด็กมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสุขภาพจิตของกันและกัน พวกเขาควรได้มีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหา การจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนควรมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสังคมที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตปราศจากความรุนแรงและมีมาตราฐานสุขภาพจิตที่ดี”

ทั้งนี้ในการประชุมยังได้ นำเสนอวิดีโอเรื่องราวของเด็กๆ จาก 19 ประเทศ ที่ลงมือทำเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตของเพื่อนรอบตัว รวมถึงข้อความต่อผู้นำระดับโลก ภาครัฐต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสามารถดูได้ที่วิดิโอด้านล่างนี้

เด็กทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากไม่ได้ไปโรงเรียน และปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้อย่างที่ควร ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับความสนใจหรือการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจากนานาประเทศมากนัก ปัญหาสุขภาพจิตไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในอนาคตเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วย

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
– (3.4) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573
#SDG16 สังคมสงบสุขและยุติธรรมสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนร่วม
– (16.2) ยุติการข่มเหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องการค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก


ที่มา :

https://news.un.org/en/story/2021/07/1095492

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *