SDG Updates | โควิด-19 แพร่ระบาดไม่เลือกหน้า แต่ไทยให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนในประเทศแล้วหรือยัง?

มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีข้อกังขาเรื่องความไม่เป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจำเป็นต้องเป็นผ... (เพิ่มเติม)

การยืดอายุการใช้งานสมาร์ทโฟน จะช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และลดการใช้พลังงานจากกระบวนการรีไซเคิลลงได้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แนวโน้มการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ โดยในปี 2561 ประมาณ 4 ใน 10 คนทั่วโลกใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และข้อมูลจาก statista ชี้ให้เห็นว่าปริ... (เพิ่มเติม)

AI อาจช่วยลดการเลือกปฏิบัติในการรับเข้าทำงาน แต่ต้องมาจากความคิดและการควบคุมอัลกอริทึมของมนุษย์

หลายครั้งที่ในโลกแห่งความเป็นจริง ชนกลุ่มน้อย (minority groups) ต้องพบเจอกับความลำเอียงหรือการเลือกปฏิบัติในสายวิชาชีพ เช่นว่าผู้ว่าจ้างอาจมีความลำเอียง (biases) ในการคัดเลือกผู้ส... (เพิ่มเติม)

พื้นที่สีเขียวช่วยเยียวยาสุขภาพกายและจิตใจ

ความโดดเดี่ยว (loneliness) สามารถกระทบจิตใจของทุกคนได้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่อาศัยเพียงลำพังหรือไม่ก็ตาม เพราะความโดดเดี่ยวคือความรู้สึก มิใช่เพียงแค่การใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเท่านั... (เพิ่มเติม)

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทำกำไรได้มหาศาล แต่กลับเสียภาษีเพียงเล็กน้อย

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มประเทศที่ร่ำรวยที่สุด (G7) ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศแคนาดา เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ร่วมลงความเห็นว่าควรที่จะเก็บภาษีจากบริษัท... (เพิ่มเติม)

กลุ่ม G20 ห่วง โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ วัคซีนด้อยคุณภาพและเร่งฉีดไม่เท่ากัน จะทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นฟูได้ยากขึ้น

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเวนิส อิตาลี ที่ประชุมของกลุ่ม G20 ได้เตือนถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของสายพันธุ์ไวรัสโคโรน่า 2019 และปัญหาการเข้าถึงวัคซีนที่ด้อยคุณภาพในประเทศกำล... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 31 – Research and Development – การวิจัยและการพัฒนา

'การวิจัยและการพัฒนา' ประกอบไปด้วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์หรืองานในเชิงประดิษฐ์ ซึ่งการทำงานเหล่านี้อยู่ภายใต้พื้นฐานที่มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบวิธี โดยกิจกรรมเหล่านี้มุ่งสร้างนว... (เพิ่มเติม)

บทเรียนผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชอร์โนบิลสู่เหตุไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม ซอยกิ่งแก้ว 21

เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตโฟม ซอยกิ่งแก้ว 21 เมื่อสองวันที่ผ่านมา ชวนให้รำลึกถึงบทเรียนการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในนิคมเชอร์โนบิลในสหภาพโซเวียต เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1986 ซึ่... (เพิ่มเติม)

ความพยายามห้ามการจำหน่ายสุราแก่ ‘เยาวชน’ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสิ่งเสพติดที่มีการใช้มากที่สุดในกลุ่มเด็กวัยเรียน จากการเก็บสถิติของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Preventio... (เพิ่มเติม)

โรคระบาดทำให้เราต้องหันมาสนใจเรื่องการจัดการขยะทางการแพทย์อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

โลกจะสามารถยับยั้งโรคระบาดโควิด-19 ได้ ก็ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับทุกคนอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม โดยที่จำเป็นต้องใช้กระบอกฉีดยา (syringes) เข็มฉีดยา และขวดแก้วบรรจุวัคซีนจำนวนนั... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 22 – Labour-Intensive – แรงงานเข้มข้น

Labour-intensive หรือ 'แรงงานเข้มข้น' หมายถึง การใช้แรงงานจำนวนมากในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ (goods and services) ตัวอย่างภาคส่วนที่เห็นได้ชัดเจนมีอาทิ ภาคเกษตรกรร... (เพิ่มเติม)

คำว่าจนยังไงก็เจ็บ ต่อให้อยู่ในสังคมที่รวยกว่าก็ตาม

เมื่อพูดถึงความยากจนเรามักจะนึกถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญและขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เช่น ถนน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น แต่ในเมืองเองนั้น... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 13 บทความ