SDG Recommends | Modern Slavery Data Stories เล่าเรื่อง ‘ทาสสมัยใหม่’ ที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วโลกด้วย data

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในข้อมูล interact... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 5 บทเรียนให้ผู้จ้างงานออกแบบที่ทำงานเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคน (และลาออกน้อยลง)

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ‘SDG Move TH’ ฟังบทความของ SDG Move ในรูปแบบพอดแคสต์ได้ทุกที่ทุกเวลา

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ฟัง – ความยั่งยืนในพอดแคสต์ วันนี้ขอน... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 5 ช่องยูทูบเติมความรู้ – ติดตาม COP26 ให้เข้าใจมากขึ้น

พบกับคอลัมภ์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในช่องยูทูบวันนี้ เพื... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ‘World Wide Waste’ ซีรีส์ขยะโลก วิธีการจัดการ และไอเดียต่อยอดทางธุรกิจ

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในซีรีส์วิดีโอ วันนี้... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ออนทัวร์ไปในแดนอาชญากรรมสัตว์ป่ากับ Wild Crimes Podcast

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ฟัง – ความยั่งยืนใน Podcasts วันนี้ พ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวันธรรมดาของทุกคนให้ยั่งยืนขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน AWorld

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม "เพราะเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นผ่าน Ocean Literacy

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

เมล็ดกาแฟปลูกในห้องแล็บอาจพร้อมเสิร์ฟภายใน 4 ปีหน้า นักวิทย์ฟินแลนด์หวังลดพื้นที่ทำไร่และก๊าซเรือนกระจก

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากฟินแลนด์ประสบความสำเร็จในเพาะเมล็ดกาแฟในห้องแล็บ และอาจได้รับการอนุมัติให้วางขายได้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาภายในสี่ปีข้างหน้า โดยการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพนี้... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | CEO Guide to the SDGs – สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยมี SDGs เป็นหัวใจธุรกิจ

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนในสื่อคู่มือ "C... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 4 คู่มือจัดการพิพิธภัณฑ์และงานแสดงศิลปะให้ยั่งยืน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ ... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | Atlas of Sustainable Development Goals 2020 แผนที่สถานการณ์ความก้าวหน้า SDGs จากธนาคารโลก

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในสื่อ interactiv... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 54 บทความ