WHO และ หน่วยงาน UN รวบรวม 500 วิธี ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกันเผยแพร่เอกสารรวบรวมองค์ความรู้... (เพิ่มเติม)

Allen Coral Atlas แพลตฟอร์ม-แผนที่ดาวเทียมแสดงสุขภาวะของแนวปะการังร่องตื้นที่รอบด้านที่สุดครั้งแรก

แม้ว่าแนวปะการังจะครอบคลุมพื้นที่เพียง 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสปีชีส์สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร 1 ใน 4 ของทั้งหมด ทั้งยังช่วยปกป้องชายฝั่ง เป็นความมั่นคงทางเศร... (เพิ่มเติม)

MUSAN ประติมากรรมผืนป่าใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่จะเป็นบ้านใหม่ให้สัตวน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

"Museum Underwater of Sculpture Ayia Napa" (MUSAN) หรือ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมใต้น้ำแห่งอาเยีย นาปา คือ การผสมผสานกันระหว่างศิลปะจัดวาง (installation arts) และความพยายามในการอนุรัก... (เพิ่มเติม)

4 เหตุผลที่ระบบเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำแบบผสมผสานจะทำให้มีความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ยั่งยืนขึ้น

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกำลังถูกกดดันอย่างหนักในด้านที่จะต้องเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (socially and environmentally sound) โดยจะต้องมีมาตรฐาน แนวทาง และข้อกำหนดสำหรับการขายสินค้า... (เพิ่มเติม)

รายงานตัวชี้วัดการพัฒนาของ ADB พบว่าโควิด-19 ทำให้มี 80 ล้านคนในเอเชียและแปซิฟิกตกอยู่ในความยากจนขั้นรุนแรง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank: ADB) ได้เผยแพร่รายงาน Key Indicators for Asia and the Pacific 2021 เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติล่าสุดของ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | บทบาทของสื่อมวลชนต่อ SDGs ในวันที่ข่าวสารข้อเท็จจริงปะปนกับการบิดเบือน และเสรีภาพของสื่อถูกคุกคาม

‘ความปลอดภัยของสื่อมวลชน’ เป็นกุญแจสำคัญในการคุ้มครอง ‘สิทธิของประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร’ ขณะเดียวกัน ‘เสรีภาพในการพูดและการแสดงออก’ ก็เป็นภาพสะท้อนความแข็งขันของประชาชนที่... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | โทรเวชกรรมสัตว์น้ำแห่งแรกในไทย เมื่อ Telemedicine ไม่ได้หยุดอยู่แค่รักษาคน

หลายปีที่ผ่านมาแนวคิดการให้คำปรึกษาและรักษาผ่านระบบโทรเวชกรรมด้วยการนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time หรือที่คุ้นเคยในชื่อ Tele... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) ตัวชี้วัดที่ช่วยบอกว่าระบบนิเวศทางทะเลของเราดีแค่ไหน

ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) เป็นตัวชี้วัดบ่งชี้ระดับคุณภาพของระบบนิเวศทางทะเลในมิติต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวน 221 ประเทศและดินแดน และ 15 ส่วนของทะเลหลวง คำนวณโดยใช้ข้อ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 47 – sustainable management of fisheries – การจัดการประมงอย่างยั่งยืน

ทะเลและมหาสมุทรมีความสำคัญและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากรโลกด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ จึงต้องมีการอนุรักษ์ไว้ ทว่าก็มีการแสวงหาประโยชน์จากทะเลอย่างไม่รับผิ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ขยะพลาสติกในทะเล: ความพยายามของภูมิภาคอาเซียน

พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความทนทาน สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลาย และมีต้นทุนต่ำ ทำให้เป็นวัสดุที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคการผลิต และมีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในคร... (เพิ่มเติม)