เลขาธิการ UN แต่งตั้ง BLACKPINK ให้เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate)

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศชื่อวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ 'BLACKPINK' เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate) อย่างเป็นทางการล่าสุด ก่อนเริ่มการประชุมสมัชชาสหประชาชา... (เพิ่มเติม)

รายงานภาครัฐโลก 2564 ประเมินโครงสร้างและกลไกเชิงสถาบันของชาติ 24 ประเทศ หลังจากรับ SDGs มาปฏิบัติได้ 5 ปีแล้ว

รายงานภาครัฐโลก 2564 (World Public Sector Report 2021) จัดทำโดย Division for Public Institutions and Digital Government ภายใต้สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Dep... (เพิ่มเติม)

SDG Recommends | 4 ช่องยูทูปภาษาไทยที่สื่อสารเรื่อง SDGs

พบกับคอลัมภ์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน - ดู - ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม ดู – ความยั่งยืนในช่องยูทูปไทยในวันนี... (เพิ่มเติม)

5 วิธีที่จะทำให้บรรษัทข้ามชาติ (MNC) สร้างความก้าวหน้า ต่อการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ได้มากขึ้น

บรรษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ (Multinational Corporations: MNCs) ได้มีการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปัจจุบันแล้ว แต่ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าได้มา... (เพิ่มเติม)

Director’s Note: 13: สถานะ SDGs ประเทศไทย SDG Index vs รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

สวัสดีวันอังคารครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่มีความตื่นเต้นสำหรับคนทำงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

WHO และ หน่วยงาน UN รวบรวม 500 วิธี ลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกันเผยแพร่เอกสารรวบรวมองค์ความรู้... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 60 – Disaggregated Data – ข้อมูลที่มีการจำแนก

เพื่อที่จะ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ตามคำสัญญาที่ให้ไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 แต่ละประเทศจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่นับรวมทุกคน (inclusive) ดังนั้น ข้อมูลที่มีการจำแนกแยกย่อ... (เพิ่มเติม)

รายงาน UNEP ชี้ให้เห็นว่า 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกขาดกฎหมายควบคุมคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร

ปัจจุบัน มลพิษทางอากาศถือเป็นภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างรุนแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอย่างน้อย 4 ล้านคนต่อปี แต่จากการประเมินของโครงการสิ่งแว... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 59 – Multi-stakeholder Partnership – หุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลาย

องค์การสหประชาชาติให้คำจำกัดความ 'หุ้นส่วนความร่วมมือ' คือ "ความสัมพันธ์แบบบร่วมมือกันโดยสมัครใจจากระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ โดยผู้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่ว... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ทำไมนโยบายสาธารณะไทย (ยัง) ไปไม่ถึงความยั่งยืน ?

เป็นที่ทราบดีว่านโยบายสาธารณะคือ เครื่องมือที่รัฐบาลใช้บริหารประเทศ ที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นโยบายสาธารณะที่ดีเมื่อนําไปปฏิบัติให้เกิดผลก็จะช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนอง... (เพิ่มเติม)