‘รถ(ยัง)ชน-คน(ยัง)ตาย’ เพราะรัฐพยายามไม่มากพอ หรือติดกับดักอะไร? 

ดร. ภญ.ฐิติพร สุเเก้ว ​​สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ‘รถ(ยัง)ชน-คน(ยัง)ตาย’ ความก้าวหน้าทางสาธารณสุขไทยรวมถึงการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีส่วนส่งผลต่อการเพิ่... (เพิ่มเติม)

คุณภาพระบบนิเวศทะเลไทยอาจวิกฤติ หาก “ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล” ยังไม่ถูกจัดการอย่างยั่งยืน

ผศ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา ปัญหาขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากแนวโน้มการเกิดขยะพลาสติกนั้นมีมากขึ้นทุก ๆ ปี มีงานวิจัยที่เผยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาม... (เพิ่มเติม)

สรุปภาพรวม ‘HLPF 2023’ สัปดาห์แรก ‘ทบทวน SDGs 5 เป้าหมาย มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้าง’ 

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ.2566 (ค.ศ. 2023) หรือ ‘HLPF 2023... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  17  – 21 กรกฎาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ สศก. เผยผลผลิ... (เพิ่มเติม)

WHO เเนะแนวทางควบคุมการตลาดโฆษณาอาหารไขมัน ด้านกรมอนามัยไทยเดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมการตลาดอาหารที่กระทบสุขภาพเด็ก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 องค์การอนามัยโลกเผยแพร่คู่มือแนะนำ (guidance) ชื่อ ‘Policies to protect children from the harmful impact of food marketing: WHO guideline’  เพื่อเป็นแนวทางแก... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Inside SDG Index: เพราะอะไรสถานะ SDGs ใน SDG index ของไทยเปลี่ยนแปลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ?

ปี 2023 นับเป็นปีที่ 7 ของการจัดอันดับ SDG Index ซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมกับการจัดอันดับนี้มาโดยตลอด เนื่องจากไทยมีข้อมูลสถิติอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติค่อนข้างครบถ้วนให้พิจารณา จากบท... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  1 – 7 กรกฎาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ ธปท. และ ก.ล.ต. เผยแพร่มาต... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เตรียมตัวสำหรับ HLPF 2023 ในปีครึ่งทางของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030

การประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) หรือ ‘HLPF 2023’ ที่จะจั... (เพิ่มเติม)

รายงาน GSDR 2023 ระบุครึ่งทางขับเคลื่อน SDGs โลกยังห่างไกลการบรรลุเป้าหมาย ต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) เผยแพร่รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (Global Sustainable Development Report: GSDR) ประจำปี 2566 ซึ่งเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์กว่า 15 คน จากก... (เพิ่มเติม)

รายงานเศรษฐกิจไทยปี 2566 การท่องเที่ยวกลับมาเติบโตอีกครั้ง – แต่ยังต้องรับมือกับความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ปลายเดือนมิถุนายน ธนาคารโลก (World Bank: WB) เผยแพร่ “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย การรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัยเพื่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน” หรือ Thailand Economic Monitor – Buil... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ WEF เผย 10 เทคโนโลยีใหม่... (เพิ่มเติม)

SDG Index 2023 ไทยรั้งอันดับ 43 ของโลก อันดับ 3 ของเอเชีย พบ SDG1 และ SDG4 อยู่ในสถานะบรรลุเป้าหมายแล้ว

วันนี้ (21 มิถุนายน 2566) Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ได้เผยแพร่ “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report) และ SDG Index ประจำปี 2566 ซึ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 418 บทความ