Greta Thunberg จะบริจาคเงิน 100,000 ยูโร ให้ WHO เพื่อสนับสนุน ‘ความเสมอภาคด้านวัคซีน’ รับมือโควิด-19

Greta Thunberg นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจากสวีเดน ประกาศผ่านทาง Twitter ว่าเธอจะบริจาคเงิน 100,000 ยูโร (ประมาณ 120,000 เหรียญสหรัฐฯ) จากมูลนิธิของเธอให้โครงการโคแวกซ์ (COVAX) แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านวัคซีนนานาชาติระดับโลก ภายใต้การนำของ องค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อสนับสนุนความเสมอภาคในการได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่มีเป้าหมายส่งมอบวัคซีน 2 พันล้านโดสให้ประเทศที่มีรายได้น้อย

ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 Greta Thunberg เปลี่ยนโฟกัสของการดำเนินการของเธอเพื่อให้แน่ใจว่าโลกต้องมีความเสมอภาคด้านวัคซีน และต้องยอมรับว่าโลกไม่สามารถเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมได้จนกว่าวิกฤตการแพร่ระบาดครั้งนี้จะสิ้นสุดสำหรับทุกคน

“เช่นเดียวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เราต้องช่วยเหลือผู้ที่เปราะบางที่สุดก่อน นั่นคือเหตุผลที่ฉันสนับสนุน WHO, Gavi [องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน] และทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการ COVAX ซึ่งฉันเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าโลกมีความเท่าเทียมกันของวัคซีนและทางออกจากการแพร่ระบาด”

Thunberg กล่าวเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2021 ระหว่างการบรรยายสรุปของ WHO ต่อสื่อมวลชน

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา Greta Thunberg ทวีตว่าเธอจะไม่เข้าร่วมประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ ในสกอตแลนด์ ช่วงปลายปีนี้ เพื่อแสดงถึงความกังวลเรื่องความเสมอภาคด้านวัคซีน เธอกล่าวว่าหากประชาชนไม่มีความเสมอภาคในการรับวัคซีนจนไม่สามารถเดินทางไปเป็นตัวแทนได้อย่างเท่าเทียมกัน นั่นไม่เป็นประชาธิปไตยและจะทำให้ปัญหาวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลง

การแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกัน ตามรายงานของ CNBC ปัจจุบันประชากร 1 ใน 4 ของประเทศที่มีรายได้สูงได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว แต่เมื่อเทียบกับระเทศที่มีรายได้น้อย มีคนเพียง 1 ในกว่า 500 คนเท่านั้นที่ได้รับวัคซีน

ในเดือนกุมภาพันธ์ COVAX ได้ส่งมอบวัคซีนชุดแรกให้ประเทศกานา ขณะนี้ได้แจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ไปยังกว่า 100 ประเทศแล้ว

ความเสมอภาคด้านวัคซีน อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- SDG 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในประเด็น การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็น (3.8) การวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน และการเข้าถึงยาและวัคซีนถ้วนหน้าผ่านการผ่อนปรนบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คนในประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงยาได้ (3.b)
- SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: Global Citizen

Last Updated on เมษายน 21, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น