SDG Recommends | รายงานร่วมตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) โดย FIDH iLaw ศูนย์ทนายสิทธิฯ และ สสส.

Universal Periodic Review (UPR) เป็นกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศต้องเข้าร่วมโดยไม่มีข้อยกเว้น มีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้เกิดการปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ กระบวนการทบทวนนี้เกิดขึ้นในทุก ๆ 4 ปี ที่ผ่านมาได้ ไทยได้ส่งรายงานทบทวนรอบแรกเมื่อปีพ.ศ. 2555 และรอบที่สองเมื่อพ.ศ. 2559 และกระบวนการ UPR ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และทุกขั้นตอนของกลไก UPR นั้นจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

อ่านข่าวเกี่ยวกับการเตรียมความเสนอรายงานรอบที่ 3 ของรัฐบาลได้ที่นี่

รายงานฉบับนี้ มีความแตกต่างจากรายงานประเทศฉบับอื่น ๆ เนื่องจากตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีกำหนดให้การนำเสนอรายงาน UPR ต้องนำเสนอภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง 7 ฉบับ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีทั้งหมดมารวมไว้ในรายงาน UPR ฉบับเดียวกัน ไม่ได้มีแต่เพียงภาครัฐดังที่ปรากฏในรายงานอื่น ๆ สำหรับรูปแบบการนำเสนอรายงาน UPR ถูกกำหนดให้นำเสนออย่างกระชับมีการกำหนดจำนวนหน้า ดังนี้

  • รายงานของภาครัฐจำนวน 20 หน้า
  • รายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนฯ 10 หน้า
  • รายงานของภาคประชาสังคมอีก 10 หน้า

สำหรับในรอบที่ 3 สหพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH) ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไม่ใช่รัฐ ทํางานร่วมกับสมาชิกกว่า 192 องค์กรใน 117 ประเทศ ร่วมกับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ได้เผยแพร่รายงานร่วม 2 ฉบับ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยมุ่งเน้นไปในประเด็นที่ต่างกัน ดังนี้

  • รายงานร่วมฉบับหนึ่ง ซึ่งร่วมจัดทำโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง การโจมตีและการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก การละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ สถานการณ์ของเยาวชน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย
  • รายงานร่วมอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งร่วมจัดทำโดยสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนองค์กรแรกของประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและสภาพในเรือนจําของประเทศไทยนับตั้งแต่การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบที่สองของประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 และทําข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลของไทยให้ดําเนินการคืบหน้าเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตและการปรับปรุงพัฒนาสภาพในเรือนจํา

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ #SDG16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็งประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ #SDG16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

ที่มา

https://www.amnesty.or.th/latest/news/879/

https://crcfthailand.org/2011/03/10/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93/

https://www.fidh.org/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-26751

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *