5 วิธีที่จะทำให้บรรษัทข้ามชาติ (MNC) สร้างความก้าวหน้า ต่อการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ได้มากขึ้น

บรรษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ (Multinational Corporations: MNCs) ได้มีการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปัจจุบันแล้ว แต่ยังสามารถสร้างความก้าวหน้าได้มากขึ้นอีกเพื่อการขับเคลื่อน SDGs

การรวมเป้าหมาย SDGs เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักนั้นจะสร้างผลประโยชน์ให้ทั้งองค์กรและต่อโลก เมื่อพิจารณาบริษัทมหาชน 399 บริษัทที่อยู่ในลิสต์ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Fortune 500) เมื่อปี 2019 พบว่ามีถึง 260 บริษัท (65%) ที่มีการอ้างถึง SDGs ในการรายงานความยั่งยืน

ในแง่ของการสร้างผลกระทบ บรรษัทข้ามชาติที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สูงสุด 10 อันดับแรก มีพนักงานมากกว่า 4.7 ล้านคนและสร้างรายได้มากกว่า 3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ดังนั้น หากแนวปฏิบัติด้านธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติทั่วโลกเหล่านี้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ SDGs ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ให้ใกล้ความจริงมากขึ้น

CEO จาก Abdulla Al Ghurair Foundation for Education และ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ในสาขา Sustainability Management จาก Faculty of Environment, School of Environment, Enterprise and Development (SEED), University of Waterloo เสนอ 5 วิธีการที่จะทำให้บรรษัทข้ามชาติขยายผลกระทบต่อการดำเนินการเพื่อการบรรลุ SDGs ให้ได้มากขึ้น ได้แก่

  1. มี CEO ที่มีความเชื่อใน SDGs อย่างแรงกล้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาว
  2. กำหนด KPI ด้านความยั่งยืนในการวัดผลการดำเนินงานของ CEO
  3. แต่งตั้ง Chief Sustainability Officer (CSO) ที่รายงานตรงต่อ CEO และเป็นผู้นำกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะ เช่น เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ SDGs
  4. กำหนดอย่างน้อย 2 เป้าหมายหลักที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการควบคุมโดยตรงของบรรษัทข้ามชาติ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุน SDGs
  5. แต่งตั้งตำแหน่งผู้นำที่จะทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้าน SDGs โดยขึ้นตรงกับ CSO
ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG12 แบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
- (12.6) สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น
#SDG17 หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- (17.16) ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านการเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

ที่มา : 5 ways multinational corporations can have a greater impact on the SDGs (WEForum)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *