SDG Recommends | Period Poverty Calculator คำนวณเวลาของชีวิตที่เสียไปเพราะความจนในช่วงมีประจำเดือน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม

ดู – ความยั่งยืนในสื่อ interactive ขอนำเสนอ “Period Poverty Calculator” โดยสำนักข่าว CNN ที่จะช่วยคุณคำนวณว่าการมีประจำเดือนของมนุษย์หนึ่งคน ในโลกที่แม้แต่กระบวนการตามธรรมชาติของระบบสืบพันธุ์ยังเป็นสาเหตุให้เกิดการตีตราและเป็นหัวข้อต้องห้ามในการพูดถึงในสังคม รวมถึงการขาดความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุขอนามัยของตัวเองได้ในช่วงที่มีประจำเดือน เช่น ผ้าอนามัย ทั้งเพราะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ผู้มีประจำเดือนถึง 1.8 พันล้านคนทั่วโลกเสียโอกาสในการทำงาน เรียนหนังสือ หรือขัดขวางกิจกรรมในชีวิตประจำวันไปเป็นเวลาทั้งหมดเท่าไรของทั้งชีวิต

Period Poverty หรือ ความยากจนในช่วงมีประจำเดือน ใช้อธิบายสถานการณ์ที่ผู้มีประจำเดือนรายได้น้อยทั่วโลกที่ต้องเผชิญเมื่อต้องซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการมีประจำเดือนต่าง ๆ โดยคำนี้ยังสามารถหมายถึง ความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาระทางการเงินที่เพิ่มตามมาจากการซื้อหาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขอนามัยของตัวเองช่วงมีประจำเดือน ไม่เพียงเฉพาะผ้าอนามัยประเภทต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อยาแก้ปวดหรือชุดชั้นในด้วย
ที่มา – UNFPA

ที่น่าสนใจคือ Period Poverty ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้มีประจำเดือนในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยด้วย จึงมีมูฟเมนต์ในหลายประเทศทั่วโลกให้กำหนดผ้าอนามัยเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพฟรีสำหรับประชาชนทุกคน เช่นที่ สกอตแลนด์บังคับใช้ หรือรณรงค์การยกเลิกการเก็บภาษีผ้าอนามัย ดังที่ ไอร์แลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริการบางรัฐที่ยกเลิกสำเร็จแล้ว เป็นต้น

— ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีประจำเดือน ก็เรียนรู้ได้ —


ประเด็น Period Poverty เกี่ยวข้องกับ

#SDG1 ยุติความยากจน
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี – ​(3.7) สร้างหลักประกันถ้วนหน้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ – (4.5) ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ – (5.6) สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำในและระหว่างประเทศ – (10.3) ขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ

ที่มา : #AsEquals: What if you couldn’t afford to have your period? (CNN)

Last Updated on กันยายน 30, 2021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *