SDG Recommends | ‘Free to Think 2021’ รายงานการติดตามสถานการณ์เสรีภาพทางวิชาการโลก

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม

อ่าน – ความยั่งยืนในรายงาน วันนี้ขอเสนอรายงานติดตามสถานการณ์เสรีภาพทางวิชาการโลกฉบับล่าสุด ‘Free to Think 2021’ จัดทำโดย Scholars at Risk เครือข่ายสถาบันการศึกษานานาชาติจากสหรัฐอเมริกา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการสนับสนุนและคุ้มครองหลักการเสรีทางวิชาการและปกป้องสิทธิมนุษยชนของนักวิชาการทั่วโลก

Scholars at Risk เผยแพร่รายงาน ‘Free to Think’ เพื่อวิเคราะห์ดัชนีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom Index) ของประเทศต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งเป็นงานภายใต้โครงการ Scholars at Risk’s Academic Freedom Monitoring Project และทำการรายงานข้อมูลการคุกคาม/โจมตีที่เกิดขึ้นกับนักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ทำการตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ละเมิดต่อเสรีภาพทางวิชาการ ทั้งด้วยความรุนแรง เช่น การลอบสังหาร การจู่โจมของตำรวจในพื้นที่มหาวิทยาลัย การใช้กำลังบังคับกับนักศึกษาและคณาจารย์ในระหว่างการประท้วง หรือด้วยวิธีการด้วยระบบกฎหมาย เช่น การจำคุกโดยมิชอบและการดำเนินคดีของนักวิชาการ หรือทางวินัย จนต้องสูญเสียตำแหน่งงานและถูกไล่ออกจากการศึกษา และการกำหนดข้อจำกัดเรื่องการเดินทางที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

รายงานฉบับปี 2021 รวบรวมข้อมูลตั้งแต่กันยายน 2020 – สิงหาคม 2021 พบว่ามีการคุกคามชุมชนวิชาการระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 332 ครั้ง ใน 65 ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแม้กิจกรรมทางการศึกษาจะหยุดชะงักไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีมากกว่า 140 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของนักศึกษา

นอกจากนี้ ในรายงาน ‘Free to Think’ ประจำปีนี้ได้นำเสนอส่วนเนื้อหาที่เป็น Country Profile ของบางประเทศที่เกิดเหตุการณ์การคุกคามเสรีภาพทางวิชาการที่ได้รับการตรวจสอบแล้วอย่างน้อย 5 ครั้งในทุกภูมิภาค ได้แก่ อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ เบลารุส บราซิล จีน ฮ่องกง อินเดีย อิสราเอล เมียนมาร์ ไนจีเรีย ปากีสถาน แอฟริกาใต้ ไทย ตุรกี สหรัฐอเมริกา และซิมบับเว


Last Updated on ธันวาคม 10, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น