ไทยเป็น 1 ใน 40 ประเทศในโลกที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อกำจัด ‘ไขมันทรานส์’ ด้วยการห้ามผลิต-นำเข้า-จำหน่าย

รายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ล่าสุด อัปเดตตัวเลขประเทศที่มีนโยบายแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำจัด ‘ไขมันทรานส์’ โดยมีทั้งหมด 40 ประเทศจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นสามเท่าจากปีที่ผ่านมา ซึ่งการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้จะสามารถช่วยปกป้องประชาชนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อได้มากถึง 1.4 พันล้านคน

รายงานประจำปีฉบับที่สาม ‘Countdown to 2023: WHO report on global trans fat elimination 2021’ อัปเดตความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อกำจัดไขมันทรานส์ หรือ กรดไขมันทรานส์ (trans-fatty acids: TFA) ที่ผลิตจากกระบวนการอุตสาหกรรมออกจากการผลิตอาหารให้ได้ภายในปี 2023 ระบุว่า ปัจจุบัน มีการกำหนดใช้นโยบายกำจัดไขมันทรานส์ภาคบังคับ (mandatory) ใน 57 ประเทศที่มีประชากรรวมกัน 3.2 ล้านคน โดยทั้งจำนวนนี้มีทั้งหมด 40 ประเทศ ที่ได้รับการประเมินว่ามีนโยบายแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best-practice policies) ครอบคลุมประชากร 1.4 พันล้านคน หรือ เท่ากับ 18% ของประชากรโลก

เฉพาะในปีที่ผ่านมานี้ นโยบายแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมีผลบังคับใช้ในบราซิล เปรู สิงคโปร์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นถึงสามเท่าจากปี 2020

การบังคับใช้นโยบายกำจัดไขมันทรานส์ในประเทศทั่วโลก
ที่มา : Countdown to 2023: WHO report on global trans fat elimination 2021

ไขมันทรานส์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นสารประกอบที่สามารถพบได้ในเค้ก คุกกี้ บิสกิต อาหารสำเร็จรูป น้ำมันประกอบอาหาร และสเปรดทาขนมปัง องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าการบริโภคไขมันทรานส์เชื่อมโยงกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ และโรคอื่น ๆ รวมถึงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างน้อย 500,000 รายต่อปี

การดำเนินงานที่จะถือได้ว่ามี นโยบายแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำจัดไขมันทรานส์ (best-practice TFA policy) คือ การมีมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับการใช้กรดไขมันทรานส์ที่ผลิตจากกระบวนการอุตสาหกรรมในการผลิตอาหารทุกรูปแบบ โดยแนวปฏิบัตที่ดีที่สุด 2 แนวทาง คือ 1) เพดานระดับชาติในการจำกัดปริมาณกรดไขมันทรานส์ที่ผลิตจากกระบวนการอุตสาหกรรมให้ไม่เกิน 2 กรัม ต่อไขมันรวม 100 กรัมในอาหารทุกชนิด และ 2) มาตรการบังคับเพื่อห้ามการผลิตหรือการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (partially hydrogenated oils: PHO) เป็นส่วนประกอบในอาหารทุกชนิด

ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ ห้ามผลิต-นำเข้า-จำหน่าย “ไขมันทรานส์” ในประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกและเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีนโยบายแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำจัดไขมันทรานส์

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- (3.4) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573

ที่มา : Countries with regulations against industrially produced trans fats tripled over the past year (UN News)

Last Updated on ธันวาคม 16, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น