บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ Microsoft เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริม “Adaptive Accessories” รองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้พิการ

เมื่อโลกปัจจุบันผู้คนต่างต้องอาศัยการใช้งานคอมพิวเตอร์  แต่อุปกรณ์นั้นกลับไม่ได้เหมาะสมต่อผู้ใช้งานทุกคน จะดีกว่าไหมหากมีอุปกรณ์เสริมที่ปรับใช้ได้แก่ผู้ใช้งานทุกคน โดยหนึ่งในพันธกิจของ “Microsoft” บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลก คือ การพัฒนา “Inclusive Technology” หรือ เทคโนโลยีที่ครอบคลุมสำหรับทุกคน เพื่อทำให้ผู้พิการทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ด้วย “Adaptive Accessories” อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีการคิดค้นและปรับดีไซน์ใหม่ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่มีเงื่อนไขทางร่างกาย โดยบริษัท Microsoft อ้างว่าชุดอุปกรณ์เสริมนี้ได้ทำการออกแบบร่วมกับผู้ใช้งานจริงอย่าง “ผู้พิการ” เพื่อให้เข้าใจความต้องการเฉพาะและจะมอบประสบการณ์ต่อการใช้งานที่เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น

โดย Microsoft ได้มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

  • ในปี 2559 บริษัท Microsoft มีการลงทุนในการการออกแบบเพื่อทุกคน (inclusive design) ซึ่งได้ผลิตฮาร์ดแวร์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลักออกมาจำหน่าย โดยได้นักออกแบบอย่าง Kat Holmes และ August de los Reyes ที่ล่วงลับไป บุกเบิกแนวทางใหม่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับผู้ที่ใช้งานจริง เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน 
  • ต่อมาในปี 2562 Microsoft ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้ที่ขาดความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย คือ Xbox Adaptive Controller ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้พิการเล่นเกมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และขยายผลสู่การผลิต Surface Adaptive Kit ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสัญลักษณ์ (คล้ายกับสติ๊กเกอร์นูน) ที่สามารถติดกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิการสัมผัสใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
  • ล่าสุดในปี 2565 นี้ Microsoft ได้ก่อตั้ง “Inclusive Tech Lab” ขึ้นมาใหม่ สำหรับเป็นคอมมูนิตี้ให้แก่ผู้พิการได้เสนอความคิดเห็นและแนวคิดร่วมกับนักออกแบบของ Microsoft ซึ่งบริษัทได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญเพราะโลกนี้มีผู้คนกว่า 1 พันล้านคนที่ต้องอาศัยอยู่กับความทุพพลภาพในชีวิต

จึงตามมาด้วยการเปิดตัว “Adaptive Accessories” ชุดอุปกรณ์เสริมที่ปรับเปลี่ยน เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับผู้พิการได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้เปิดตัวประกอบด้วย 3 ชิ้นได้แก่ ‘เมาส์ (Adaptive Mouse)’ ทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กกะทัดรัด เมื่อใช้มือจับจะเข้ากับสรีระร่างกายเสมือนกับจับลูกบอลสามารถจับได้เต็มฝ่ามือและมีที่พักนิ้วโป้ง ซึ่งเมื่อกดสลับการตั้งค่าจะใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา และในส่วน ‘Adaptive Button’ จะเป็นปุ่มกดไร้สาย ที่สามารถตั้งโปรแกรมคำสั่งได้สูงสุดถึง 8 อย่าง และไม่จำเป็นต้องมีปุ่มถึง 8 ตัว ซึ่งตัวอุปกรณ์เป็นปุ่มแบบปรับรูปแบบได้ทั้งในแบบแป้น D-Pad ปุ่มที่บังคับ 8 ทิศทาง ในรูปแบบ Joy Stick (ก้านควบคุม) และปุ่มคู่ ที่สามารถตั้งค่าการใช้งานสำหรับคีย์ลัด (shortcut keys) ได้ โดยทั้งเมาส์และปุ่มกลมสามารถทำงานเชื่อมต่อร่วมกับ ‘Adaptive Hub’ (แบบไร้สาย) ที่มีระบบสั่งการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของผู้พิการ ซึ่งอุปกรณ์ 2 ชิ้นแรกสามารถประกอบ ปรับแต่ง เพิ่มเติมให้เหมาะต่อการใช้งานจริงด้วย 3D-printing ได้ ทำให้การใช้งานสะดวกและเหมาะสมมากขึ้น

ผู้อำนวยการด้านอุปกรณ์เสริมของบริษัท Microsoft กล่าวที่มาของชุดอุปกรณ์เสริมที่ได้เปิดตัวว่า – “เป็นไปไม่ได้ที่คนสองคนจะเหมือนกันได้ทุกอย่าง เช่นนั้นแล้วทุกคนต่างต้องการวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป” 

กาบิ มิเชล (Gabi Michel)

จากการขยายแนวทางการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับผู้พิการของบริษัท Microsoft นั้น เพราะเล็งเห็นถึงอุปสรรคต่อผู้ใช้งานที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว จากเมาส์และคีย์บอร์ดแบบเดิม ๆ ซึ่งชุดอุปกรณ์เสริมที่ได้เปิดตัวนี้ จะสามารถลดข้อจำกัดต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้พิการได้มากขึ้น จากการออกแบบอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ได้รับฟังความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่มผู้พิการโดยตรงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นระบบการการใช้งานที่ง่าย ถือเป็นการดำเนินการพัฒนาที่สะท้อนการสร้างผลกระทบแก่สังคมด้วยการพัฒนาการออกแบบที่ครอบคลุมต่อความต้องการของทุกผู้ใช้งานที่มีความแตกต่างหลากหลาย  เพราะทุกความต้องการที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียงผู้พิการเท่านั้น ควรได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและใส่ใจ

● อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
90% ของผู้พิการทางสายตาทั่วโลกกระจุกอยู่ในประเทศรายได้น้อย แต่จำนวนอาจลดลงได้หากแก้ปัญหา ‘ความยากจนขั้นรุนแรง’ – SDG Move 
การสำรวจต้องฟังเสียงทุกคน และไม่ตกหล่นผู้พิการ ‘iData’ แพลตฟอร์มสำรวจออนไลน์ที่เข้าใจเงื่อนไขผู้พิการ – SDG Move
ผู้พิการในประเทศไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน – กับคุณเจนจิรา บุญสมบัติ – SDG Move
4 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ช่วยให้ผู้พิการทำงานจากบ้านได้ง่ายขึ้น

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ 
– (4.a) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำ
– (10.2) ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่น ๆ ภายในปี 2573

แหล่งที่มา
Microsoft reinvents the mouse for people with disabilities | World Economic Forum 
Increasing our Focus on Inclusive Technology – Microsoft Accessibility Blog 
“Diverse & Inclusive Marketing” กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าในยุคหลากหลาย-ไม่แบ่งแยก พร้อมกรณีศึกษา “Microsoft – Barbie – MUJI” 

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Last Updated on มิถุนายน 17, 2022

Author

  • Praewpan Sirilurt

    Knowledge Communication | มนุษย์ผู้เชื่อว่า “การสื่อสารสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้” ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือเผชิญกับอะไรอยู่ การสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น