Dove ร่วมสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครเกม ที่มีความหลากหลาย สะท้อนคุณค่าความงามที่แท้จริง ให้แก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

แบรนด์สกินแคร์ Dove เปิดตัวเกม ‘Super U Storyบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ Roblox ร่วมกับ สตูดิโอเกม Toya บริษัท Epic Games และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Women in Games สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ตัวละครเกมที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของตัวละครหญิงในเกม ที่จะช่วยสะท้อนความงามที่แท้จริง (real beauty) ในแบบฉบับของตนเอง พร้อมสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงเข้าใจและมองเห็นถึงคุณค่าในตนเองแม้แต่ในโลกเสมือนจริง

ปัจจุบัน ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 1.3 พันล้านคนทั่วโลกใช้เวลาในโลกเสมือนจริงอย่างการเล่นเกม และประมาณร้อยละ 60 เริ่มเล่นวิดีโอเกมก่อนอายุ 10 ขวบ ซึ่งการเล่นเกมนั้น มีอิทธิพลในเชิงบวก เช่น ช่วยให้พบปะกับผู้คนใหม่ ๆ สร้างการรวมกลุ่มหรือคอมมูนิตี้ รวมถึงเป็นช่องทางแสดงออกตัวตนของแต่ละคน แต่ในทางกลับกันภาพลักษณ์ของผู้หญิงในวิดีโอเกม ไม่ได้มีแต่ในเชิงบวกเท่านั้น หลายครั้งตัวละครหญิงในเกมขาดความหลากหลายทั้งในแง่รูปร่าง สีผิว การแต่งกาย และมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มากเกินไป กลายเป็นการสร้างมาตรฐานด้านความงามที่แคบและไม่สมจริง ทำให้ส่งผลเสียต่อการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่หลายครั้ง 

Dove ร่วมกับ Women in Games องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการสรรหา จ้างงาน และปกป้องผลประโยชน์ของผู้หญิง เพื่อสร้างพื้นที่ที่ไร้ซึ่งการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในอุตสาหกรรมเกม และอีสปอร์ต ได้ทำการศึกษาวิจัย พบว่า ร้อยละ 62 ของผู้หญิงรู้สึกว่าสื่อจากเกมสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของผู้หญิง และเด็กผู้หญิงร้อยละ 74 ต้องการให้ตัวละครในวิดีโอเกมใกล้เคียงกับผู้หญิงในชีวิตจริงมากขึ้น จึงดำเนินการสร้างความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกม และอีสปอร์ต อาทิ บริษัท Epic Games และ สตูดิโอเกมชื่อดัง Toya โดยผู้บริหารหญิง ผลักดันให้ปรับปรุงตัวละครเกมให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

เกม Super U Story จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในร่างกายของตนเองให้แก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยเกมนี้เปิดบริการให้เล่นฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 9-16 ปี ลักษณะของเกม Super U Story เป็นการจำลองโรงเรียนของเด็กที่มีพลังพิเศษ เรียกว่า “The Academy” ตัวละครในเกมเป็นเด็กที่มีพลังพิเศษ ถูกปิดล้อมด้วยกลุ่มนักเรียนอันธพาลคอยสร้างสิ่งไม่ดี โดยภารกิจของผู้เล่นที่สวมบทตัวละครเหล่านั้น ต้องค้นหาพลังพิเศษเฉพาะตัว เช่น การบิน การใช้ไฟ พลังน้ำ ความเร็ว เพื่อหลบเลี่ยง และทำลายสิ่งที่เป็นพิษ พร้อมช่วยกอบกู้ The Academy จากการทำลายของกลุ่มนักเรียนอันธพาล ซึ่งผู้เล่นสามารถปรับแต่งอวตาร (avatar) ของตนเอง เพื่อสัมผัสกับความงามในเวอร์ชั่นที่สมจริงยิ่งขึ้น และสามารถร่วมทีมกับเพื่อน ๆ เพื่อสำรวจ The Academy รับพลัง ทำภารกิจให้สำเร็จ โดยอวตาร ที่สร้างขึ้นมีตัวละครผู้หญิงที่หลากหลายทั้งทางด้าน รูปร่าง สีผิว หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ ซึ่งทุกตัวละครที่สร้างจะเป็นตัวแทนสะท้อนความงามในแบบฉบับของตนเอง 

องค์กรผู้จัดไม่ได้มีเพียงการพัฒนาตัวละครเกมอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสร้างคอลเล็กชันศิลปะที่แสดงคาแรคเตอร์ของตัวละครหญิงเสมือนจริงในเกม หรือ real virtual beauty ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนักพัฒนาตัวละครเกมสามารถเข้าถึงได้ฟรี และนำไปใช้พัฒนาต่อยอดได้ ร่วมถึงมีการจัดโปรแกรมฝึกอบรม Real Beauty in Games หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่นักพัฒนา ผู้สร้าง และศิลปิน ผู้มีความสนใจร่วมปรับปรุงตัวละครในเกมให้มีความหลากหลายพร้อมทั้งช่วยสอนวิธีหลีกเลี่ยงอคติต่าง ๆ ในการพัฒนาตัวละครเกม โดยให้เครื่องมือและทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน เพื่อช่วยสร้างโลกออนไลน์ที่มีความเท่าเทียมทางเพศและครอบคลุม (inclusivity) มากยิ่งขึ้น ในทุกมิติไม่เพียงแต่ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ในโลกเสมือนจริงก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน 

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
ปูทางให้เด็กหญิงเข้าสู่งานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยหนังสือการ์ตูนดิจิทัลและเกมจำลอง “CryptoComics”
พัฒนาทักษะและความรู้เด็กทุกวัยด้วยกว่า 500 บทเรียน ผ่านการเล่นเกมดัง “Minecraft: Education Edition” 
SDG Insights | เผยความซับซ้อนของความยั่งยืนผ่านเกมลดโลกร้อน 
SDG Updates | สิ่งที่หายไปในการบูรณาการความรู้ เพื่ออนาคต:ในมุมมองของนักวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพและวัฒนธรรม 

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
– (5.1) ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่
– (5.5) สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และกิจกรรมสาธารณะ
– (5.b) เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเพิ่มอำนาจแก่ผู้หญิง
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำ
– (10.2) ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่น ๆ ภายในปี 2573

แหล่งที่มา:
Real Virtual Beauty – Dove
Dove on Roblox: Super U Story
Dove Challenges Women’s Representation in Gaming with Avatars Inspired by Real Women – (lbbonline)
‘Woman in games’ ได้ออกคู่มือใหม่ นำเสนอปัญหาเรื่องเพศในวงการเกม และการแก้ไข หลังพบว่ามีผู้หญิงถูกล่วงละเมิด เลือกปฎิบัติ | Spectrum – พื้นที่ความคิดของทุกสีสัน

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

Author

  • Praewpan Sirilurt

    Knowledge Communication | มนุษย์ผู้เชื่อว่า “การสื่อสารสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกของกันและกันได้” ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน หรือเผชิญกับอะไรอยู่ การสื่อสารจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวส่งไปให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น