SDG Move ร่วมงาน FUTURE TRENDS AHEAD PRESS & PURPOSES แชร์เทรนด์ความยั่งยืน ปี 2024

13 ธันวาคม 2566 - ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมงานแถลงข่าว ‘Press Conference Future Trends Ahead &... (เพิ่มเติม)

รองผอ. SDG Move ร่วมเวทีเสวนา “SDGs และ BCG มุมมองคนรุ่นใหม่ต่องานวิจัยและนวัตกรรมไทย” ภายในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

16 พฤศจิกายน 2566 - ดร.ณัฐ​วิคม​ พันธุ​วงศ์​ภักดี​ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมเป็นวิทยากรเวทีเสวนาในงานประชุมวิชาการระดับชาติและน... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ให้สัมภาษณ์รายการ “Policy Watch จับตาอนาคตประเทศไทย” ของ The Active

9 ตุลาคม 2566 - เฟซบุ๊กเพจ The Active เผยแพร่คลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการ SDG Move ในประเด็น "นโยบายด้านความยั่งยืน" ให้กับรายการ Policy... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมงาน Sustainability Expo 2023 บนเวทีพูดคุยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน SDGs

9 ตุลาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเป็นวิทยาร่วมเวทีสนทนาภายในงาน Sustainability Expo 2023... (เพิ่มเติม)

SDG Move รับโล่เชิดชูองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพจากหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในวันสันติภาพสากล

23 กันยายน 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมงานวันสันติภาพสากล ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสันติศึกษาภาคไทย ร... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมขึ้นเวทีงาน ‘Sustrends 2024 | 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก’

31 สิงหาคม 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ในฐานะองค์กรภาคีร่วมจัด เข้าร่วมงาน "Sustrends 2024 I 50 เทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังเปลี่ยนโลก" ณ พิพิธภ... (เพิ่มเติม)

งานเสวนาวิชาการสาธารณะ “Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ"Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทยวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15.00 – 17.30 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง Fa... (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยป๋วย ร่วมกับ SDG Move จัดการประชุมวิชาการพัฒนศาสตร์ระดับนานาชาติ – International Symposium on Development Studies “Reshaping Life, Reviving Society”

9 สิงหาคม 2566 - วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดการประชุมวิชาการพัฒนศาสตร์ระดับนานาชา... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ STAR: Sustainable Tourism Acceleration โดย ททท. ยกระดับผู้ประกอบการ “มาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน”

8 สิงหาคม - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ STAR: Sustainable Tourism Acceleration เพื่อเดินหน้า Shape Supply ยกระดับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมกิจกรรมสื่อสาร Thailand Food and Agriculture Systems Stocktaking “เส้นทางสู่การพลิกโฉมระบบอาหารที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ร่วมกับก.เกษตรฯ สสส. และ สวก.

19 กรกฎาคม 2566 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยภาคีอาหารเพื่อสุขภาวะ 40 หน่วยงาน อา... (เพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการ SDG Move ให้สัมภาษณ์ประเด็น “SDG Index 2023” ในรายการ มองโลก มองไทย ช่อง Voice TV

16 กรกฎาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และผู้จัดการเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมเผยแพร่ผลการศึกษาและเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการ BCG สำหรับ MSME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนของสสว. – สอวช.

11 กรกฎาคม 2566 - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดงานเผยแพร่ผลการศึกษาและเ... (เพิ่มเติม)

12 of 75