เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่สวมบทบาทผู้ว่าฯ ปล่อยของในโครงการ “เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่สวมบทบาทผู้ว่าฯ ปล่อยของในโครงการ “เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ประกาศ ! เลื่อนการประกาศผลประกวดงานเขียนจาก... (เพิ่มเติม)

SDG Move ร่วมการประชุมวิชาการ “การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม” ของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

24 กุมภาพันธ์ 2565 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการ (ออนไลน์) ในหัวข้อ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทางสังคมของประเทศไทย (Thailand Social Development Forum) ที่ตัวแทนจากภาครัฐ การเอกชน และภาคประช... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | โค้งสุดท้ายก่อน 2030: แผนพัฒน์ 13 กับการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ความยั่งยืน?

ในยุคความผันผวนของสังคมโลก ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจ การปรับตัวกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ความเข้มข้นในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพร้อมร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ประชุมหารือกับผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทย ผลักดันความร่วมมือภาควิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG Move ภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือการผลักดันความร่วมมือภาควิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ ทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Country Team - UNC... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ทีมนักวิจัย SDG Move ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะวิจัยโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ในการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ร่วมพูดคุยประเด็น “ประเทศไทย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ?”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุยในรายการแรงงานก้... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค และ ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ซีรีส์สัมมนาออนไลน์ “Volunteering During Pandemic” หัวข้อ “Coronavirus and Its Impact on SDGs” โดย IAVE

เนตรธิดาร์ บุนนาค เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 SDG Move ได้มีโอกาสเข้าร่วมซีรีส์ Webinar: Volunteering During Pandemic (งานอาสาสมัครในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่) ในหัวข้อ “Coro... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move และ สกสว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ 'Foresight' ในการกำหนดนโยบายและแผนงานวิจัย

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ SDG Move ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้เครื่องมือ “Foresight” บนเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ระดมความเห็นจัดตั้ง “SDSN Thailand” เครือข่ายวิชาการที่จะทำให้ไทยบรรลุความยั่งยืนในระดับโลก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ภายใต้ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย... (เพิ่มเติม)

ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน SDGs เพื่อบรรลุการเป็น “เมืองยั่งยืน” ในการปฏิบัติระดับท้องถิ่นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2

โดย พิมพ์นารา  อินต๊ะประเสริฐ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมงาน SDG MOVE ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 45 บทความ