เปิดประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 78 ชวนจับตานานาประเทศทบทวนครึ่งแรกของ SDGs และติดตามความชัดเจนการแก้ปัญหา Climate Change

วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดสมัยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly: UNGA) สมัยที่ 78 โดย Dennis Francis ประธาน UNGA คนใหม่ ได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญ 4... (เพิ่มเติม)

ทำความเข้าใจกับ ‘zero-waste’ ผ่านหนังสือ 5 เล่ม ที่จะช่วยให้การรู้จักจัดการขยะดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน โลกต้องเผชิญกับการฝังกลบขยะที่ล้นเมือง วิกฤตมลพิษจากขยะพลาสติกในมหาสมุทรทั่วโลก และภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศวิทยา ด้วยนานาวิกฤตที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเป็นการเปลี่ย... (เพิ่มเติม)

SDSN ร่วมกับเครือข่ายจัดการประชุม คู่ขนาน “UNGA 78 & SDG Summit”- สำรวจกิจกรรมที่น่าสนใจประจำปี 2023

เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network: SDSN) ร่วมกับเหล่าเครือข่ายจัดการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | เมื่อค่าไฟถูก ≠ ค่าไฟแฟร์ การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม จึงสำคัญต่ออนาคต

รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ประชาชนจำเป็นต้องจ่ายราคา ‘ค่าไฟ’ ที่แพงขึ้นเป็นอย่างม... (เพิ่มเติม)

เรียนรู้ SDGs ผ่านลิสต์หนัง 5 เรื่อง คัดสรรโดย University of Twente

University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ คัดสรรภาพยนตร์ 5 เรื่อง 5 รส เพื่อแนะนำสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านสื่อที่สนุกและคลายความน่า... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  13  – 19 สิงหาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ ฝ่ายสิทธิ์ สมาคมนักข่าว... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ “เทอร์โมฮาไล... (เพิ่มเติม)

WMO รายงานทั่วโลกเผชิญ ‘สภาพอากาศสุดขั้ว’ กระทบสุขภาพและการดำรงชีวิต – จำเป็นต้องเร่งรับมืออย่างเร่งด่วน

คลื่นความร้อน ท่ามกลางภัยธรรมชาติที่อันตรายที่สุด คร่าชีวิตผู้คนหลายพันคนในแต่ละปี องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำห... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Inside SDG Index: เพราะอะไรสถานะ SDGs ใน SDG index ของไทยเปลี่ยนแปลงตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ?

ปี 2023 นับเป็นปีที่ 7 ของการจัดอันดับ SDG Index ซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมกับการจัดอันดับนี้มาโดยตลอด เนื่องจากไทยมีข้อมูลสถิติอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติค่อนข้างครบถ้วนให้พิจารณา จากบท... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  1 – 7 กรกฎาคม 2566 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ ธปท. และ ก.ล.ต. เผยแพร่มาต... (เพิ่มเติม)

รายงาน GSDR 2023 ระบุครึ่งทางขับเคลื่อน SDGs โลกยังห่างไกลการบรรลุเป้าหมาย ต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) เผยแพร่รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (Global Sustainable Development Report: GSDR) ประจำปี 2566 ซึ่งเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์กว่า 15 คน จากก... (เพิ่มเติม)

รายงานเศรษฐกิจไทยปี 2566 การท่องเที่ยวกลับมาเติบโตอีกครั้ง – แต่ยังต้องรับมือกับความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง

ปลายเดือนมิถุนายน ธนาคารโลก (World Bank: WB) เผยแพร่ “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย การรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัยเพื่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน” หรือ Thailand Economic Monitor – Buil... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 477 บทความ