ภายในปี 2567 อินโดนีเซียจะฟื้นฟูป่าชายเลนให้ได้ 6,300 ตร.กม. สนับสนุนการค้าคาร์บอนพร้อมยกระดับอาชีพของชุมชนชายฝั่ง

ตามข้อมูลของหัวหน้าหน่วยงานด้านการฟื้นฟูป่าพรุและป่าชายเลนของอินโดนีเซีย อินโดนีเซียตั้งเป้าหมายการฟื้นฟูป่าชายเลนระยะยาวให้ได้รวมทั้งหมด 6,300 ตารางกิโลเมตร ภายในปี 2567 โดยในปี ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในกรอบของ COP และ SDGs – ประเทศไทยทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้าง? (EP.14)

เดชรัต สุขกำเนิดศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ข่าวการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (Confer... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | โค้งสุดท้ายก่อน 2030: แผนพัฒน์ 13 กับการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ความยั่งยืน?

ในยุคความผันผวนของสังคมโลก ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจ การปรับตัวกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ความเข้มข้นในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพร้อมร... (เพิ่มเติม)

โครงข่ายถนนที่มีคุณภาพและการก่อสร้างที่ลดก๊าซโลกร้อน จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอินเดีย – ตอบโจทย์ Net-Zero

2 นักวิชาการจาก University of Reading และ University of Warwick เขียนบทความวิเคราะห์ India’s terrible roads: how to build a world-class network and still reach net zero ใน The Con... (เพิ่มเติม)

3 สถาปนิกหญิง ‘VARAA’ จากฟินแลนด์กับงานสื่อสาร ปรับวงการสถาปัตยกรรมที่ตระหนักถึง Climate Change

- Sustainable Construction - “สถาปัตยกรรม” และอาชีพสถาปนิก เป็นอีกสาขาวิชาการ/อาชีพหนึ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน เพราะเพียงพูดถึงการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของงาน... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเยอรมนี และการถอดบทเรียนเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (EP.13)

เจ. ฮัสเลอร์ (J. Hassler) นักวิชาการอิสระชาวเยอรมัน SDG Updates ฉบับนี้เชิญชวนคุณผู้อ่านที่ติดตามสถานการณ์ทั่วโลกในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม ร่วมสำรวจและสรุปบ... (เพิ่มเติม)

‘Glasgow Climate Pact’ ข้อตกลงจากการประชุม COP26 ที่ยังคงเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิโลก ‘1.5°C’ แต่ล้มเหลว ‘ยุติการใช้ถ่านหิน’

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 26 ... (เพิ่มเติม)

คนทั่วโลกถึง 216 ล้านคน อาจต้องย้ายถิ่นฐานภายในประเทศเพราะผลกระทบจาก Climate Change ภายในปี 2050

รายงานจากธนาคารโลก ประเมินว่า หากไม่มีการดำเนินการเพื่อรับมือและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน อาจผลักดันให้ผู้คนทั่วโลกถึง 216 ล้านคน ภายในปี 2050 ที่ต้องโยกย้า... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและบทบาทของตลาดในการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (EP.12)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรี สิรสุนทรอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจการพลังงานของประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผล... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ต่อจิ๊กซอว์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรมของไทย ไปกับภาคประชาสังคม (EP. 11)

เรียบเรียงและจัดทำโดย สมิตานัน หยงสตาร์ “เวลาพูดถึงคำว่าพัฒนา คำว่าเศรษฐกิจ แล้วประชาชนคัดค้านในพื้นที่ ภาครัฐมักมองว่าประชาชนขัดขวางการพัฒนา เชื่อมโยงภาพว่าจะทำให้เศรษฐกิจของป... (เพิ่มเติม)

COP26 กับการจัดการ Climate Change ที่ตระหนักถึงสิทธิและการเสริมพลังอำนาจให้กับผู้หญิงและเด็กหญิง

ทุกคนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศสุดขั้ว และภัยพิบัติ ทว่าผู้หญิงและเด็กหญิงมักจะได้รับผลกระทบอย่างไม่ได้สัดส่วน/เป็นกลุ่มแรกที่เผชิญกับผลกระทบ โดยเฉพาะหากอา... (เพิ่มเติม)

ยิ่งอุณหภูมิโลกร้อนขึ้น ปัญหาสุขภาพจิตและการใช้ความรุนแรงจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

ผลงานวิจัยในหลายประเทศพบว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับอัตราการฆ่าตัวตายและการมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปัญหาความผิดปกติทางด้านอารมณ์และภาวะวิตกกังวลที... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 477 บทความ