งานเสวนาวิชาการสาธารณะ “Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ"Broken Governance | ความผุพังของธรรมาภิบาล = รากความไม่ยั่งยืนของไทยวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 15.00 – 17.30 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง Fa... (เพิ่มเติม)

ขอเชิญทุกท่านทำแบบสอบถาม “Thailand’s Unsustainable Development Review: 7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ”

ขอเชิญทุกท่านทำแบบสอบถาม"Thailand's Unsustainable Development Review:7 ปีผ่านไป ไทยยั่งยืนแค่ไหน ในสายตาคุณ"โดยสามารถเข้าทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 2 มีนาคม 2566(ใช้เวลาประม... (เพิ่มเติม)

2 of 2