Cherokee Nation ให้ผู้พูดภาษาเชอโรกีรับวัคซีนโควิด-19 ก่อน เพื่อปกป้องวัฒนธรรมและภาษาที่กำลังสูญหาย

ชนพื้นเมืองเชอโรกีต้องเผชิญกับวิกฤตด้านอัตลักษณ์เพราะภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขากำลังค่อยๆ หายไปตามกาลเวลา การระบาดของโควิด-19 นอกจากจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพแล้ว ยังอาจส่งผลเลวร้ายไปถึงการสูญหายของวัฒนธรรมหากไม่รีบรับมือและป้องกันอย่างเร่งด่วน

Cherokee Nation เป็นรัฐบาลของชนพื้นเมืองเชอโรกีที่มีอำนาจอธิปไตย ตั้งรกรากอยู่ในรัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา เป็นชนพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีพลเมืองมากกว่า 380,000 คนทั่วโลก ชาวเชอโรกีได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ของตนเองที่เมืองทเลห์ควา รัฐโอกลาโฮมา จุดมุ่งหมายหลักของ Cherokee Nation คือการปกป้องอธิปไตย รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม ภาษา และค่านิยมที่พวกเขามีมาแต่ดั้งเดิม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองชาวเชอโรกีอีกเจ็ดรุ่นต่อไป

โดย Cherokee Nation ถือเป็นกลุ่มชาวเชอโรกีที่มีขนาดใหญ่สุดในอเมริกา มีพลเมืองประมาณ 141,000 คน จากรายงานล่าสุดมีชนพื้นเมืองในพื้นที่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้นกว่า 14,000 คน และเสียชีวิต 98 คน จากข้อมูลเฉพาะเมื่อต้นเดือนมกราคม 2021 Cherokee Nation ได้สูญเสียผู้พูดภาษาเชอโรกีเป็นภาษาแม่ ไปแล้วกว่า 30 คน

ปัจจุบัน มีชาวเชอโรกีเพียงประมาณ 2,000 คนเท่านั้นที่ยังสามารถพูดภาษาเก่าแก่หลายศตวรรษอย่างภาษาเชอโรกีได้คล่องแคล่ว และส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงหากได้รับเชื้อโคโรนาไวรัสมากกว่าคนวัยอื่น

เมื่อวัคซีนป้องกันโควิด -19 จาก Pfizer’s ล็อตแรกทั้งหมด 975 โดสมาถึงกลุ่ม Cherokee Nation เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2020 วันต่อมา รัฐบาลเชอโรกีได้กระจายวัคซีนเฟสแรกโดยฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพที่ทำงานใกล้ชิดผู้ป่วยในพื้นที่เป็นกลุ่มแรก และกลุ่มที่สองในสามวันต่อมา คือผู้พูดภาษาเชอโรกีและผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ภายในเดือนมกราคม 2021 ที่ผ่านมา มีผู้พูดภาษาเชอโรกีได้รับวัคซีนแล้วเกือบหนึ่งพันคน

การฉีดวัคซีนให้ผู้พูดภาษาเชโรกีควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพที่ทำงานอยู่แนวหน้าก่อน ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องชีวิตและความปลอดภัยทางสุขภาพของพวกเขาแล้ว แต่ยังรับประกันความอยู่รอดของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาวเชอโรกีด้วย

การบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากชาติพันธุ์ และความพยายามในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย เป้าประสงค์ที่ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ และเป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 11.4 เสริมความพยายามในการปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก และการสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาด้านการพัฒนา เขื่อมโยงกับ เป้าหมายที่ 17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


อ้างอิง
https://edition.cnn.com/2021/01/12/us/cherokee-nation-language-speakers-vaccine-trnd/index.html
https://www.hindustantimes.com/world-news/native-speakers-on-covid-19-vaccine-priority-list-as-cherokee-nation-looks-to-prevent-culture-erosion-by-pandemic-101610800874454.html

Last Updated on พฤศจิกายน 4, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น