ลอสแอนเจลิสใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความก้าวหน้าของ SDGs ระดับท้องถิ่น

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้เสริมสร้างขีดความสามารถในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยมากกว่า 111 คน ทำงานร่วมกับเมืองเพื่อเปลี่ยนวาระระดับโลกให้เป็นการลงมือทำจริงในพื้นที่

Dr. Sanjeev Khagram นำ Occidental College เข้าร่วมเป็นพันธมิตรมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองลอสแอนเจลิสตั้งแต่ปี 2017 และได้ดึงเอาเครือข่ายด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญของเขาเข้ามาร่วมด้วย โดยมหาวิทยาลัยที่เข้ามาเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนความพยายามของลอสแองเจลิสในการปรับใช้ SDGs ในการบริหารจัดการเมืองในเวลาต่อมา ได้แก่ University of California, Los Angeles (UCLA) University of Southern California (USC) Arizona State University และ Pomona College

มหาวิทยาลัยเหล่านี้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนภาคสนาม หลักสูตรการศึกษา และโครงการที่โฟกัสไปที่ SDGs โดยในช่วงสิบเอ็ดสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2020 กลุ่มนักศึกษาตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงการเพื่อตอบความต้องการของ ‘ลูกค้า’ ในสำนักงานนายกเทศมนตรีหรือหน่วยงานในลอสแอนเจลิส ตัวอย่างโครงการในปีล่าสุด ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลกเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (SDG 7, 13) การสร้างแผนที่การเดินทางสำหรับชาวเมืองที่ประสบปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย (SDG 1, 11) และการพัฒนาชุดข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ 21 ตัวชี้วัด จาก 23 ตัวชี้วัด ในดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของลอสแอนเจลิส (SDG 15) เป็นต้น

เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของนักศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้จริง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกค้าต้องคอยควบคุมและติดตามให้โครงการดำเนินไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง และต้องกำหนดขอบเขตของโครงการให้บรรลุได้จริง เหมาะสมกับเงื่อนไขด้านเวลาที่มีอยู่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต้องแบ่งปันความคาดหวังสำหรับทักษะ การสนับสนุน และระดับการปฏิสัมพันธ์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

SDGs ทำให้ทุกฝ่ายมีกรอบเพื่อเชื่อมโยงการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเข้ากับวาระระดับโลก โดยทั้งเมืองและมหาวิทยาลัยต่างก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ โดยนักศึกษาและอาจารย์ได้รับโอกาสในการทำงานวิจัยเชิงประยุกต์และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ในขณะที่เมืองได้เพิ่มความสามารถในการบริหาร เพิ่มความเชี่ยวชาญ และได้เรียนรู้มุมมองจากคนภายนอกเพื่อใช้ตอบสนองต่อความท้าทายที่มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึง


ข้อสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ ‘City Playbook for Advancing the SDGs’ ของ Brookings Institution ซึ่งให้ข้อมูลสรุปวิธีการและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยข้อสรุปจะถูกนำเสนอในสี่หัวข้อ คือ (1) ธรรมาภิบาลและการเป็นหุ้นส่วน (Governance and partnerships) (2) ข้อมูลและการวัดความก้าวหน้า (Data and measuring progress) (3) การให้ลำดับความสำคัญของ SDG (SDG priorities) และ (4) การจัดทำงบประมาณและการเงิน (Budgeting and finance) ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปจากประสบการณ์ตรงของเมืองต่างๆ ที่เข้าร่วม Brookings’ SDG Leadership Cities community of practice

ที่มา: Brookings Institution

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *