The Reprise Project เวิร์กชอปทักษะตัดเย็บให้ผู้ลี้ภัย และเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองให้กลายเป็นแฟชั่นผู้ชายฝรั่งเศส

The Reprise Project – โครงการความร่วมมือระหว่างนักเรียนแฟชั่นในฝรั่งเศสและผู้อพยพจากอัฟกานิสถานและประเทศในตะวันออกกลางเพื่อฝึกทักษะการตัดเย็บและเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองให้กลายเป็นชุดผู้ชายที่ทันสมัย

เวิร์กช้อปตัดเย็บนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพที่ตั้งอยู่ในเจต Antony ซึ่งเป็นชุมชนย่านชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยศูนย์แห่งนี้มีผู้อพยพอาศัยอยู่มากถึง 200 คน

โปรเจกต์ Reprise วิวัฒนาการมาจากเวิร์กช้อปการตัดเย็บขั้นพื้นฐาน แต่ปัจจุบันแฟชั่นได้เข้ามามีบทบาทในเวิร์กชอปแห่งนี้มากขึ้น เนื่องจากผู้ลี้ภัยที่เข้าร่วมมีพื้นฐานบ้างส่วนหนึ่ง โดยพัฒนามาเป็นการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ามือสองใหม่ ซึ่งเป็นเทรนด์การรีไซเคิลที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในวงการออกแบบปัจจุบัน เสริมไอเดียให้กลายเป็นเครื่องแต่งกายผู้ชายที่มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น การใช้ผ้าเดนิมเก่าเปลี่ยนกางเกงยีนส์ทรงหลวมตัวใหม่ที่มีการตกแต่งการปะผ้าพร้อมพู่ประดับ

ผู้ลี้ภัยที่สนใจจะเข้าร่วมเวิร์กช้อปเป็นเวลาหนึ่งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์เพื่อฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ในการเย็บปัก การถักโครเชต์ และการเดินแบบ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างทักษะที่เป็นขั้นสูงกว่าการเป็นช่างตัดเย็บธรรมดาให้ผู้ที่ต้องการ

โปรเจกต์นี้จะสามารถช่วยให้ผู้ลี้ภัยมีทักษะที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานด้านอุตสาหกรรมการออกแบบสิ่งทอซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งในฝรั่งเศส และอาจเป็นโอกาสในการพัฒนาจนกลายเป็นแรงงานมีทักษะที่จะได้รับค่าจ้างมากขึ้น

ด้วยจำนวนผู้ลี้ภัยที่แสดงความสนใจในโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้จัดทั้งนักเรียนด้านแฟชั่นและนักสังคมสงเคราะห์จึงมีความคิดที่จะจัดหาจักรเย็บผ้าแบบมืออาชีพร่วมถึงผ้าต่าง ๆ จากแบรนด์ชั้นน้ำ เพื่อให้โปรเจต์เครื่องแต่งกายนี้สามารถเปิดตัวสู่สาธารณชนได้ภายในปลายปี 2021 นี้

ฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดรับผู้ลี้ภัยมากที่สุดในยุโรป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 มีจำนวนผู้ลี้ภัยและบุคคลมากถึง 455,295 คนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ ในฝรั่งเศส ตามรายงานของสำนักงานเพื่อการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้สัญชาติของฝรั่งเศส (French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons : OFPRA) โดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศต้นทาง คือ คืออัฟกานิสถาน ซีเรีย ศรีลังกา รัสเซีย และคองโก

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
- (4.4) เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
- (4.5) ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- (8.5) บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573
#SDG10 ลดความเหลื่อมล้ำภายในและระหว่างประเทศ
- (10.7) อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบ ปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี
#SDG12 แบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
- (12.5) ภายในปี 2573 จะต้องลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำกลับมาใช้ซ้ำ

ที่มา : Grand designs: the refugees in Paris with an eye on fashion (Rueters)

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น