EarthEnable ปรับปรุงพื้นบ้านในชนบทรวันดา ด้วยนวัตกรรม ‘พื้นดินขัดมัน’ ที่สะอาด ทนทาน และราคาถูก

EarthEnable คือ องค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดยกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตั้งแต่ปี 2014 โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นบ้านที่ถูกสุขลักษณะให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในรวันดาและอูกันดา ด้วยนวัตกรรมพื้นดินขัดมันที่มีต้นทุนต่ำ เข้าถึงได้

พื้นบ้านที่เป็นพื้นดินฝุ่นเปลือย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย
ที่มา : EarthEnable

75% ของประชากรในประเทศรวันดา อาศัยอยู่ในบ้านที่มีพื้นบ้านเป็นดินเปลือย ซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพหลายประการ เนื่องจากอาจมีปรสิต แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคอาศัยอยู่ในดินที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงหรือโรคหนอนพยาธิ-โดยโรคอุจจาระร่วงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในวัยเด็กในรวันดา ปริมาณฝุ่นจำนวนมากที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงเมื่อฝนตก พื้นบ้านจะกลายเป็นโคลน เต็มไปด้วยแมลง และพัดพาสิ่งปฏิกูลจากคนและสัตว์มาปนอยู่ในดินโดยที่อาจไม่สามารถสังเกตและทำความสะอาดได้ แต่การปูพื้นบ้านใหม่ด้วยคอนกรีตมีค่าใช้จ่ายสูงมากถึงสองเท่าของรายได้ครัวเรือนในประเทศรวันดาโดยเฉลี่ย

การดำเนินงานของ EarthEnable Rwanda ซึ่งเป็นสาขาที่เกิดตามหลัง EarthEnable อยู่ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ได้พัฒนาโซลูชั่นต้นทุนต่ำในการปรับปรุงพื้นบ้านที่เป็นดินเปลือยด้วยการทำ ‘พื้นดินขัดมัน’ (earthen floor) ซึ่งมีส่วนประกอบจากวัสดุธรรมชาติหลาย ๆ ประเภท ทั้งดินเหนียว ดินลูกรัง ทราย ที่หาได้จากในท้องถิ่นอัดแน่นเป็นชั้น ๆ แล้วเคลือบพื้นผิวด้วยน้ำมันแฟล็กซีด ที่นอกจากจะทำให้พื้นผิวมีความเงางามแล้ว ยังทำความสะอาดง่ายและมีความทนทานต่อการใช้งานได้นานถึง 10-15 ปี

เทคนิคการทำพื้นดินขัดมันนี้มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการปูพื้นด้วยคอนกรีตถึง 75% โดยคิดราคาปูพื้นดินขัดมันเป็นเงินเพียง 2.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตารางเมตร (พื้นที่บ้านเฉลี่ย 25 ตารางเมตร เป็นเงินทั้งหมด 63 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,100 บาท) ซึ่งทำให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนสามารถจ่ายได้ โดยองค์กร EarthEnable Rwanda มีตัวเลือกในการชำระเงินด้วยการผ่อนได้นานถึง 3 เดือน และสามารถเลือกปูพื้นใหม่ทั้งบ้านในคราวเดียวหรือทำทีละห้องตามแต่กำลังทรัพย์ที่มี

ราคาค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการใช้คอนกรีตเป็นผลมาจากการพัฒนาจากวัสดุที่หาได้ในพื้นที่และใช้บริการช่างก่อสร้างงานปูนในท้องถิ่น โดยช่างทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ทำให้คนในพื้นที่มีงานและรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การใช้วัสดุธรรมชาติแทนคอนกรีตเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า เพราะอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์นั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 5% ของปริมาณทั้งหมดทั่วโลก

จนถึงเดือนพฤษภาคม 2021 EarthEnable Rwanda ซึ่งดำเนินการในห้าเขตในประเทศรวันดาและอีกหนึ่งเขตในประเทศยูกันดาที่อยู่ใกล้เคียง ทำการเปลี่ยนพื้นบ้านดินเปลือยเป็นพื้นดินขัดมันให้บ้านเรือนไปแล้วมากถึง 9,933 หลัง ซึ่งครอบคลุมที่อยู่ของประชากรทั้งสองประเทศถึง 41,718 คน และทำให้คนในพื้นที่มากถึง 181 คนมีงานเต็มเวลาทำ

พื้นบ้านที่ถูกสุขลักษณะไม่เพียงช่วยให้ผู้อาศัยมีสุขภาพดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนได้ ผ่านการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาโรค สมาชิกในบ้านไม่ต้องขาดงานหรือขาดเรียนเนื่องจากความเจ็บป่วย เด็กและผู้หญิงที่ทำหน้าที่ดูแลบ้านใช้เวลาทำความสะอาดน้อยลง และพืชผลที่วางไว้บนพื้นบ้านมีเก็บไว้ในนานขึ้นเพราะไม่ถูกรบกวนด้วยแมลงต่าง ๆ ในดิน

เมื่อปี 2018 องค์กร EarthEnable Rwanda ได้รับรางวัลเหรียญเงิน World Habitat Awards ซึ่งมอบโดย UN Habitat ให้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่โดดเด่นทั่วโลก และในปี 2021 ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะรางวัล Barry & Marie Lipman Family Prize จาก University of Pennsylvania สำหรับโครงการพัฒนาโซลูชั่นที่สร้างแรงบันดาลใจระดับโลก

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ EarthEnable ที่ www.earthenable.org

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG1 ขจัดความยากจน
- (1.2) ภายในปี 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
#SDG3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- (3.2) ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ำถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573
- (3.9) ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573
#SDG6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล
- (6.2) บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
#SDG8 งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- (8.3) ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัฒกรรม และให้การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางการเงิน
- (8.5) บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 2573
#SDG11 เมืองและชุมชนยั่งยืน
- (11.1) สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียงให้ปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573

ที่มา :
One Way to Tackle Extreme Poverty: Replace Dirt Floors (Bloomberg)
World Habitat Awards – Winners – EarthEnable (UN Habitat)

Last Updated on พฤศจิกายน 8, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น