เลขาธิการ UN แต่งตั้ง BLACKPINK ให้เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate)

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศชื่อวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ ‘BLACKPINK’ เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate) อย่างเป็นทางการล่าสุด ก่อนเริ่มการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) ครั้งที่ 76

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา นาย António Guterres เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้งผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ใหม่ สี่คน ได้แก่ Kailash Satyarthi – ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ, Valentina Muñoz Rabanal – เยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM), Brad Smith – ประธานบริษัท Microsoft และ BLACKPINKวงดนตรีเคป๊อปซุปเปอร์สตาร์

“เราอยู่ในช่วงเวลาสำคัญ หนทางที่เราเลือกในวันนี้สามารถพาเราไปยังเส้นทางสู่ความล้มเหลวและอนาคตที่มีวิกฤตที่ไม่มีวันสิ้นสุด หรือก้าวไปสู่โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยยิ่งขึ้น” เลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าว “ผู้สนับสนุน SDGs ใช้พื้นที่อิทธิพลอันกว้างขวางของพวกเขาสำหรับการเข้าถึงเครือข่ายใหม่ ๆ เพื่อสร้างการลงมือทำในทันทีและรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งเพื่อผู้คนและเพื่อโลก”

ในคำประกาศขององค์การสหประชาชาติ ให้รายละเอียดขอบเขตของการทำงานของ SDG Advocate ใหม่ทั้ง 4 คน/กลุ่ม ดังนี้

Kailash Satyarthi เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2014 นักปฏิรูปสังคมชาวอินเดียที่รณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในอินเดีย จะทำงานมุ่งเน้นไปที่การปกป้องและส่งเสริมสิทธิของเด็กทั่วโลก

Valentina Muñoz Rabanal เยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) จากประเทศชิลี และเป็น SDG Advocate ที่อายุน้อยที่สุด จะทำงานมุ่งเน้นไปที่การเป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กผู้หญิง

Brad Smith ประธานบริษัท Microsoft จะทำงานมุ่งเน้นไปที่การปิดช่องว่างทักษะดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในหลาย ๆ มิติ

BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีผู้ติดตามบน YouTube มากถึง 65 ล้านคนจากทั่วโลก จะทำงานเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ต่อเนื่องจากการเป็นผู้สนับสนุนการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 เมื่อปี 2020

ผู้สนับสนุน SDGs ทั้ง 16 คน คือ บุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงและมีผลงานที่โดดเด่น ซึ่งสามารถใช้พื้นที่ของพวกเขาในการกระจายเสียงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการสร้างโลกที่ดีขึ้น และเป็นตัวแทนเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อบรรลุ SDGs ทุกเป้าหมายให้ทันภายในปี 2030

เข้าถึงรายชื่อ SDG Advocates ทั้งหมดที่ www.unsdgadvocates.org/

ที่มา : UN SECRETARY-GENERAL APPOINTS FOUR NEW SDG ADVOCATES (UN SDG Advocates)

Last Updated on กันยายน 20, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Social Media Manager - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น