SDG Podcast | EP.2 “ทำความรู้จัก SDGs ฉบับคนธรรมดา”

SDGs ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาชุดแรกของโลก
หลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (millennium development goals หรือ MDGs) ซึ่งมีกำหนดวาระตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2015 ได้สิ้นสุดลง ในการประชุมสหประชาชาติ ณ เมืองริโอ ประเทศบราซิล ปี ค.ศ. 2012 ได้เสนอร่างเป้าหมายการพัฒนาหลังปี ค.ศ. 2015 โดยเชิญชวนทุกฝ่ายเข้ามาร่วมระดมความเห็น เพื่อหาคำตอบว่า ‘โลกที่ทุกคนอยากเห็นในปี ค.ศ. 2030 ควรเป็นอย่างไร’ จนนำมาสู่ ‘SDGs’

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals หรือ SDGs) กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2016-2030 โดย SDG 17 เป้าหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาใน 5 กลุ่ม เรียกว่า 5Ps ได้แก่ People, Prosperity, Planet, Peace และ Partnership

อย่างไรก็ดี เป้าหมายทั้ง 17 ข้อนี้ มีรายละเอียดเยอะและยากต่อการจดจำ ดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจหลักการสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่ ความยั่งยืน (sustainability) ความครอบคลุม (inclusive) และการตั้งรับปรับตัว (resilient)

แล้วการพัฒนา 5Ps คืออะไร? หลักการสำคัญ 3 ข้อเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร? สามารถติดตามฟังต่อได้ที่ SDG Move Podcast EP.2 ทำความรู้จัก SDGs ฉบับคนธรรมดา ได้เลย!

SDG Move Podcast พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จัก อัปเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในรูปแบบเสียงให้ทุกคนฟังสบาย ๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจอยากศึกษา เรียนรู้ SDGs แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน มาเริ่มกันที่ตรงนี้ได้เลย!

สามารถรับฟังรายการ Podcast ตามช่องทางด้านล่างนี้

YouTube: SDG Move TH

Spotify: SDG Move TH

SoundCloud: SDG Move TH

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ “การสร้างความต่อเนื่องทางการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย”

ชล บุนนาค – ผู้จัดรายการ
พิมพ์นารา อินต๊ะประเสริฐ – บรรณาธิการ
วิจย์ณี เสนแดง – ภาพประกอบ และตัดต่อเสียง
กนกพร บุญเลิศ – ประสานงานและเผยแพร่

Last Updated on พฤศจิกายน 11, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น