Tenspoon – โมเดลธุรกิจนักศึกษาอาสาสมัคร เพื่อขจัดความหิวโหยในมหาวิทยาลัย

campus1_ban

จากรูปแบบการทำงานอาสาสมัครที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาภาคบังคับในประเทศเกาหลี ได้ถูกปรับพัฒนาให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบใหม่ ที่สร้างแรงจูงใจในการทำงานอาสาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในชื่อของ “Tenspoon” โดยมีผู้ริเริ่มความคิดและดำเนินการคือนาย Ho young Lee ซึ่งมีแนวคิดความเชื่อว่า การทำกิจกรรมอาสาสมัครของนักศึกษาจะต้องเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้จริง

โดยโครงการดังกล่าวนี้มีการเริ่มจากชุมชนมหาวิทยาลัย Hanyang University ที่ตนอยู่ก่อน ทั้งนี้โครงการธุรกิจดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 แล้ว และยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และโมเดลธุรกิจดังกล่าวยังได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอีกหลายมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีและทั่วโลก เพื่อผนวกวิชากิจกรรมอาสาสมัครกับการใช้ชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมไปโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยแนวคิดหลักคือการนำช่วงเวลาเพียงน้อยนิดมาช่วยงานในโรงอาหารหรือโรงครัว เพื่อสะสมเวลาการทำงานอาสาและแลกกับคูปองอาหารสำหรับการรับประทานในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ Ho young Lee ยังคงมีความปรารถนาที่จะขยายความร่วมมือและรูปแบบธุรกิจดังกล่าวนี้ออกไปในอีกหลายพื้นที่ เพื่อขจัดความหิวโหยตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในเป้าหมายที่ 2 โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน พร้อมกับการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์การทำงานที่แท้จริงให้กับเหล่านักศึกษาก่อนจบจากสถาบันไป

ท่านสามารถรับชมการนำเสนอเพิ่มเติมได้ที่  http://ted.com/tedx

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพนิ่งนำเสนอ tenspoons

20140919_154039.jpg

campus1_img01

Sharing gets its real value when a whole society does it through long period. Ho young Lee wants many projects like “tenspoon” to emerge in Korea society and he believes “Tenspoon” could facilitate those projects. How the “Tenspoon” which has discovered the possibility of sharing, succeeded and what could they do from now on?
“Tenspoon” is a volunteering project designed for socially disadvantaged university students. Here’s how it works. First, students do some work during the time between classes at the school cafeteria. Then they get meal coupons for their work. Finally those coupons are secretly delivered to socially disadvantaged university students. “Tenspoon” achieved collecting 2,460 meal coupons in a year. It started first at Hanyang University and now 7 universities including SNU, Yonsei University are participating in this project. As the representative of “Tenspoon”, Hoyoung Lee is trying to spread the virtue of “sharing” in Korea society.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

 

Last Updated on มกราคม 4, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น