SDG Updates | 7 นาที สรุป 7 ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขง ฉบับ 101

เมื่อต้นเดือนมกราคม 2564 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง หนึ่งในเขื่อนของประเทศจีนที่เป็นเขื่อนตอ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Move ร่วมพูดคุยประเด็น “ประเทศไทย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ?”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุยในรายการแรงงานก้... (เพิ่มเติม)

รายงานวิจัยสำรวจสถานะฯ เป้าหมายที่ 6

ดร.เสถียร ฉันทะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จัดทำรายงานวิจัย โครงการ “การสำรวจสถานะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎ... (เพิ่มเติม)

ประกาศโจทย์วิจัย: การสำรวจสถานะของ SDGs ในบริบทประเทศไทย ระยะที่ 2 (เป้าหมายที่ 3, 6, 10, 11, 17)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย" ปีที่ 2  การ... (เพิ่มเติม)

เขื่อนมาริน่าแห่งสิงคโปร์-จัดการน้ำสะอาดอยู่หมัด

ที่มา: citiscope.org (How Singapore’s Marina Barrage keeps fresh water in and the sea out) "เขื่อนมารีน่า (Marina Barrage)" สถานที่เก็บน้ำสะอาดขนาดใหญ่ของชาวเมืองสิงคโปร์ ที่สามา... (เพิ่มเติม)

เดนมาร์กร่วมมือ-เปลี่ยนเมืองเป็นห้องทดลองนวัตกรรมทางอาหารเพื่อความยั่งยืน

ที่มา: inhabitat.com William McDonough พร้อมทีมงานสถาปนิกและนักออกแบบผังเมืองเตรียมแผนระยะยาวสำหรับการสร้างสวนนวัตกรรมทางอาหาร (Agro Food Park: AFP) ใกล้เมืองออฮุส (Aarhus) ซ... (เพิ่มเติม)