SDG Policy Focus : เลือกตั้ง 66 นโยบายพรรคไหนตอบโจทย์ SDGs ที่สุด

โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 66 การเลือกตั้งทั่วไปที่ประชาชนตื่นตัวมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย SDG Policy Focus ฉบับนี้ชวนทุกคนสำรวจนโยบายของ 9 พรรคการเมืองที่ประชาช... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคใต้ต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นก... (เพิ่มเติม)

SDG Move จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน “Youth Leaders for Localizing SDGs”

23 เมษายน 2566 - ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านความยั่งยืน "Youth Leaders for Localizing SDGs" ระหว่า... (เพิ่มเติม)

รู้จัก SDG17 เพื่อสร้างสังคมแห่งความร่วมมือ ผ่านลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษที่คัดสรรโดย UN เนื้อหาอ่านสนุก เสริมความรู้ เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี

หลังจากเคยแนะนำลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 1-16 ไปแล้ว วันนี้ SDG Recommends ขอต้อนรับผู... (เพิ่มเติม)

รู้จัก SDG16 เพื่อสร้างสังคมสงบสุข ผ่านลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษที่คัดสรรโดย UN เนื้อหาอ่านสนุก เสริมความรู้ เหมาะกับเด็กอายุ 6-12 ปี

หลังจากเคยแนะนำลิสต์หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 1-15 ไปแล้ว วันนี้ SDG Recommends ขอต้อนรับผู... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคตะวันออกต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นก... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | 10 อันดับ ความไม่ยั่งยืนผ่านการสำรวจการรับรู้ Thailand’s Unsustainable Development Review – พบเกินครึ่งเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ SDG 16

ในความรู้สึกของคนธรรมดาคุณคิดว่า ในสังคมไทยการแก้ปัญหาใดไม่ยั่งยืนมากที่สุด ช่วงเดือนที่ผ่านมา SDG Move จัดทำแบบสำรวจการรับรู้ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของไ... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคกลางต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นการพั... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคเหนือต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นการพั... (เพิ่มเติม)

บทสรุปความต้องการของพื้นที่: สิ่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญ

ทำความรู้จักโครงการ Area Need ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดชุดภาพอินโฟกราฟิกบทความนี้ได้ที่นี่ 1. ประเด็นการพัฒนาที่พื้นที่ให้ความสำคัญ การทบทวนความสำคัญของประเด็นการพั... (เพิ่มเติม)

ชวนรู้จัก ‘Kin Dee You Dee’ เกมที่หวังหนุนเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมตั้งรับปรับตัวต่อความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

‘เกมและการเล่น’ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ โดยในอดีตเกมต่าง ๆ จะเล่นเพื่อเน้นเสริมสร้างความสนุกเป็นหลัก แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใ... (เพิ่มเติม)

ผู้นำโลกทุ่มเงินบริจาคกว่า 826 ล้านดอลลาร์ฯ แก่ ‘กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน’ – เพื่อช่วยเหลือเด็กทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่ยืดเยื้อ

ผู้นำโลกประกาศบริจาคเงินกว่า 826 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (Education Cannot Wait : ECW) เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กหญิงและเด็กชายที่ได้รับผลกระทบจา... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 12 จาก 232 บทความ