ยูเนสโกประกาศ ‘การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ต้องเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการศึกษาทุกระดับภายในปี 2568

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก (UNESCO) ร่วมกับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนี จัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO World Conferenc... (เพิ่มเติม)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับล่าสุดเผย โควิด-19 ทำความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs ‘ถดถอย’ และเรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่ทางการคลังในประเทศกำลังพัฒนา

นิวยอร์ก 14 มิถุนายน 2021 – เปิดตัว รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ซึ่งรวมถึง ดัชนี SDG และแดชบอร์ด (SDG In... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานพันธมิตรบริษัทยักษ์ใหญ่ชี้ LGBT+ เป็นกลุ่มคนสำคัญที่มีผลต่ออนาคตธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แม้ในระดับตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จะไม่ได้ระบุประเด็นเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) เอาไว้อย่างตรงไปตรงมาด้วยความละเ... (เพิ่มเติม)

การกลั่นแกล้ง (Bullying) กระทบกับสุขภาพจิตของวัยรุ่นชายและหญิงมากกว่าโรคอ้วน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Uppsala เผยแพร่การศึกษา 6 ปีที่ได้ติดตามวัยรุ่นที่เกิดและอาศัยในเมือง Västmanland ประเทศสวีเดน ระบุว่า ‘การกลั่นแกล้ง’ (Bullying) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Transformative Partnership และทุนทางสังคม กับอนาคตของสังคมไทยในโลกยุค (หลัง) โควิด-19

ในวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นมาในระลอกแรกในช่วงมีนาคม 2563 ก่อนจะผ่อนแรงลงไปและย้อนกลับมารุนแรงกว่าเดิมในระลอกปัจจุบันและยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงเ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 12 – Education for Sustainable Development – การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Education for Sustainable Development (ESD) หรือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังผู้เรียนให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมีการกระทำที่มีความรับผิด... (เพิ่มเติม)

‘สิทธิเด็กผู้หญิงในการศึกษา’ : ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอันดับต้น คงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนและการศึกษาโดยมี UK เป็นผู้นำ

ขณะที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ เดินหน้าทุ่มงบประมาณไปกับการเร่งฟื้นฟูประเทศจากโรคระบาด ประเด็นการศึกษาและความเท่าเทียมทางเพศก็ไม่ควรถูกละเลยเช่นกัน เพราะยังคงมีเด็กครึ่งหนึ่งในโลกกว่า 3... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Impact Assessment Tool เครื่องมือประเมินผลกระทบต่อ SDGs ที่ไม่ว่าใครก็ใช้งานได้

แม้ว่าการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับชาติเป็นหลัก แต่เพราะเป็นกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมแทบทุกประเด็นบนสังคมโลกนี้ SDGs ก็ได้กล... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 11 – Literacy and Numeracy – ทักษะการอ่านออกเขียนได้และมีพื้นฐานในการคำนวณ

Literacy and Numeracy หรือ ‘ทักษะการอ่านออกเขียนได้ คำนวณได้หรือมีพื้นฐานในการคำนวณ’ ตามความหมายของ SDGs นั้นเป็นการมองจากมุม ‘การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต’ (lifelong learning) ที... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 10 – Equitable Education – การศึกษาที่เท่าเทียม/เสมอภาค

การจะเข้าใจความหมายของคำว่า ‘การศึกษาที่เท่าเทียม/เสมอภาค’ ต้องเริ่มจากทำความเข้าใจหลักการเบื้องหลังของคำนี้  ตามปฏิญญาการศึกษาอินชอน 2030 (Education 2030 Incheon Declaration ... (เพิ่มเติม)