สำรวจ ‘10 สถานการณ์เด่นด้านสุขภาพ’ จากรายงานสุขภาพคนไทยปี 2567 พบหลายภัยเงียบใกล้ตัว

ในทุก ๆ ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดทำ  “รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2567 ” ซึ่งเป็นการรวบรวมป... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3-4 ประจำเดือนเมษายน 2567

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  16 – 30 เมษายน 2567 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ พม.ชี้ โครงการช่วยเหลือผู... (เพิ่มเติม)

รายงานวิกฤตการณ์อาหารโลกปี 2567 เผยโลกเผชิญกับ ‘ความไม่มั่นคงทางอาหาร’ เหตุจากความขัดแย้ง – สภาพอากาศสุดขั้ว – เศรษฐกิจย่ำแย่

รายงานวิกฤตการณ์อาหารโลก ฉบับปี 2567 (Global Report on Food Crises :GRFC 2024) เปิดเผยว่าประชากรเกือบ 282 ล้านคนใน 59 ประเทศและเขตแดนประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร เผชิญกับความหิ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 61 – Environment, Social, Governance (ESG) – แนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึง “สิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล”

ท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก โดยมี SDGs มาเป็นเป้าหมายที่จะบรรลุถึง อีกทั้งการเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่รุกคืบและรุนแรงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจทั้งเ... (เพิ่มเติม)

SDG Spotlight – 6 ข่าว SDGs น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ 3 – 4 ประจำเดือนมีนาคม 2567

จากการสำรวจข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการขับเคลื่อน SDGs ระหว่างวันที่  16 – 31 มีนาคม 2567 มีข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ดังนี้ รายงาน UNDP เผยคะแนนดัชนี... (เพิ่มเติม)

5 ประเด็นที่ ‘ธนาคารโลก’ เสนอไทยให้ปรับปรุง เพื่อลดความยากจน-ขยายความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง มีอะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ธนาคารโลก (World Bank: WB) เผยแพร่ “รายงานการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ ฉบับปี 2567 (Systemic Country Diagnostic Update: SCD Update) สำห... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | รู้ทันสถานการณ์ ‘วัณโรค’ ภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพชีวิตมนุษย์ สร้างความยั่งยืนในการป้องกันดูแล

ดร. นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาทหัวหน้ากลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเชื้อวัณโรคเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร? ... (เพิ่มเติม)

World Happiness Report 2024 ไทยขยับขึ้นอันดับที่ 58 ‘ประเทศที่มีความสุขที่สุด’ – ฟินแลนด์ครองที่หนึ่ง เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็น ‘วันความสุขสากล’ (International Day of Happiness) สำหรับปีนี้ เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network : SD... (เพิ่มเติม)

UN Women เรียกร้องให้เร่งสนับสนุน การลงทุนเพื่อสตรี – สร้างความเท่าเทียมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สืบเนื่องจากวันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันสตรีสากล องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้เรียกร้องให้โลกเร่งความก้าวหน้าการลงทุนเพื่อสตรี หรือ ภายใต้ธีม “Invest in Women, Ac... (เพิ่มเติม)

ทบทวนวาทกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เศรษฐกิจประชาธิปไตย อาจเป็นทางออกของความเท่าเทียม

SDG Recommends ฉบับนี้ ชวนอ่านหนังสือปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19 จัดขึ้นโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ ‘ถอดรหัสวาทกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนทางแพร่งสู่เศร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ขจัดปัญหา “เเก่ก่อนรวย” หลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ประเทศไทยพร้อมเเค่ไหน ? 

แพรวพรรณ ศิริเลิศ ‘แก่ก่อนรวย’ วลีคุ้นหูในสังคมไทย แม้จะผ่านมาแล้วหลายยุคสมัย แต่คำนี้ก็ยังสะท้อนภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี โดยประเทศไ... (เพิ่มเติม)

เผยแพร่แล้ว SDG Progress Report 2024 – พบ SDG1 และ SDG9 มีความก้าวหน้าขึ้นมาก แต่อาจยังไม่สามารถบรรลุได้ในปี 2573

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิกแห่งสหประชาชาติ (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเ... (เพิ่มเติม)

12 of 407