SDG Insight | 1 ปีของการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน: ถอดบทเรียนจากการทำงาน

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการคาดหวังให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำนึงถึงมิติการพัฒนาอย่างรอบด้านตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น กระบวนการพั... (เพิ่มเติม)

ความพยายามร่วมขับเคลื่อน SDGs ในไทย โดย SDSN Thailand และ SDG Move ได้รับการยอมรับระดับสากลตาม Networks in Action 2021

ก่อนจะจบปี 2564 หนึ่งปีของความพยายามร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งก้าว โดยผลงานของเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SD... (เพิ่มเติม)

สภาสหรัฐฯ ออกกฎหมายบังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ติดตั้งเทคโนโลยีป้องกันเมาแล้วขับในรถ ภายในปี 2026

สภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาออกข้อกฎหมายใหม่บังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์คันใหม่ที่จะวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับตรวจจับและหยุดผู้ขับขี่ที่มีอาการ... (เพิ่มเติม)

แผนที่ ‘ดัชนีความเปราะบางโควิด-19’ ช่วยให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ จัดสรรวัคซีนและทรัพยากรไปถึงผู้เปราะบางที่สุดก่อน

South African COVID-19 Vulnerability Index Dashboard แผนที่ดัชนีออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นความเปราะบางของพลเมืองประเทศแอฟริกาใต้ต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแต่ละพื้นที... (เพิ่มเติม)

ประเทศยากจนยังขาดการเข้าถึงยาปฏิชีวนะที่จำเป็น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อดื้อยา

บริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ระดับโลกให้ความสนใจในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาปฏิชีวนะมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) แต่ยังคงไม่มีนโยบายที่มีปร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในกรอบของ COP และ SDGs – ประเทศไทยทำอะไรให้ดีขึ้นได้บ้าง? (EP.14)

เดชรัต สุขกำเนิดศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา ข่าวการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (Confer... (เพิ่มเติม)

ศาลฎีกาของอินเดียเร่งให้ฝ่ายบริหารเมืองเดลียื่นแผนการลดระดับมลพิษทางอากาศ เพราะปัญหาหมอกควันเป็น ‘ภาวะฉุกเฉิน’

ศาลฎีกาของอินเดียประกาศว่าปัญหาหมอกควันในเมืองเดลีเป็น ‘ภาวะฉุกเฉิน’ จากที่มีระดับคุณภาพอากาศ AQI อยู่ที่ระหว่าง 400 - 500 เสมือนว่า “สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน” เพราะเพียงค่าคุณภาพอา... (เพิ่มเติม)

สนับสนุนครูด้าน “สุขภาวะ-ทักษะความรู้-เทคโนโลยี” เพื่อเป็นกำลังสำคัญฟื้นฟูระบบการศึกษาหลังโควิด-19

การลงทุนเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อม การพัฒนา การเรียนรู้ และการเพิ่มขีดความความสามารถของ 'ครู' จำเป็นต่อการสร้างระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง ยืดหยุ่นฟื้นตัวได้ เสมอภาค และมีประสิทธ... (เพิ่มเติม)

สถานการณ์โรคเบาหวานน่ากังวล โดยคาดว่า 10.9% ของประชากรโลกจะเป็นเบาหวานกันภายในปี 2588

ข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) แสดงถึงความน่าห่วงกังวลของสถานการณ์โรคเบาหวานในโลก โดยคาดว่าประชากรวัยผู้ใหญ่จะเป็นเบาหวานกันเพิ่มขึ้นเป็น 700.... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | โค้งสุดท้ายก่อน 2030: แผนพัฒน์ 13 กับการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ความยั่งยืน?

ในยุคความผันผวนของสังคมโลก ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจ การปรับตัวกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ความเข้มข้นในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการพร้อมร... (เพิ่มเติม)