SDG Updates | เทรนด์ของที่อยู่อาศัยหลัง COVID-19 เมื่อผู้คนต้องใช้เวลากับที่อยู่อาศัยมากขึ้น

พิมพ์นารา รอดกุลผู้จัดการศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (pro green) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้คนปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเพ... (เพิ่มเติม)

ผลการจัดอันดับจาก 28 ประเทศ ให้ SDG2 , SDG1 และ SDG3 เป็นสามเป้าหมายสำคัญสูงสุดที่ต้องจัดการในขณะนี้

World Economic Forum และ Ipsos บริษัทสำรวจและวิจัยตลาด ทำแบบสำรวจประชาชน 20,000 คน จาก 28 ประเทศ* ให้จัดอันดับจาก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (ยกเว้นน SDG17 P... (เพิ่มเติม)

นักวิจัยสเปนใช้ AI วิเคราะห์รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเมือง เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาถนนในเมืองให้ปลอดภัยมากขึ้น

นักวิจัยจาก Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งแรกของโลก ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรในเมื... (เพิ่มเติม)

โรคหัวใจและหลอดเลือด: โรคไม่ติดต่อที่การตายมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอยู่ใน ‘เอเชีย’

ข้อมูลจากบทความปริทัศน์เผยแพร่ใน JACC: Asia ระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมดในโลกในปี 2562 เกิดขึ้นในเอเชีย โดยที่เกือบ 39% ของจำนวนการตายนี้เป็น ‘ก... (เพิ่มเติม)

รายงาน ‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์และสุขภาพเด็ก’ ฉบับแรกจาก WHO เรียกร้องให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อผูกมัดมากขึ้น

องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกรายงานฉบับแรก เกี่ยวกับผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อสุขภาพเด็ก 'Children and Digital Dumpsites' และเรียกร้องให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อผ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021

การติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เกิดขึ้นจริงและเป็นก... (เพิ่มเติม)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับล่าสุดเผย โควิด-19 ทำความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs ‘ถดถอย’ และเรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่ทางการคลังในประเทศกำลังพัฒนา

นิวยอร์ก 14 มิถุนายน 2021 – เปิดตัว รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ซึ่งรวมถึง ดัชนี SDG และแดชบอร์ด (SDG In... (เพิ่มเติม)

ย้อนอ่าน ’10 สถานการณ์เด่นด้านสุขภาพ’ ของไทยในเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา

นับตั้งแต่ปี 2546 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดทำรายงานสุขภาพคนไทยประจำปี เพื่อนำเสนอข้อมูล สถานการณ์ และประเด็นสำ... (เพิ่มเติม)

UNAIDS จัดวงประชุมในหัวข้อ “แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพื่อยุติโรคเอดส์ : 10 ปี ถึง 2030”

การติดเชื้อ HIV เกิดจากความเหลื่อมล้ำ : การอภิปรายในประเด็นความเหลื่อมล้ำเพื่อการยุติโรคเอดส์: 10 ปี ถึง 2030 (Addressing Inequalities to End AIDS: 10 Years to 2030) ซึ่งจัดขึ้นเ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | Nature Prescription เมื่อแพทย์เขียนใบสั่งยาให้ธรรมชาติช่วยบำบัด

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด หลายพื้นที่บนโลกจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ตั้งแต่การเว้นระยะห่างทางสังคม ไปจนถึงการล็อกดาวน์ ปิด... (เพิ่มเติม)