THE Impact Rankings 2021 – มีมหาวิทยาลัยกว่า 1,200 แห่ง ส่งข้อมูลร่วมจัดอันดับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน SDGs

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) Impact Rankings ได้มีสถ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ – เมื่อโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กำหนดสถานะสุขภาพและอายุขัยของคุณไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่เกิด

“อยากอายุยืน อยากสุขภาพดี ต้องเลือกเกิดถูกให้ที่ ?” “เด็กที่เกิดในกลุ่มประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human development index) สูงจะมีอายุขัยคาดเฉลี่ยสูงกว่าเด็กท... (เพิ่มเติม)

เชื่อมคนนับล้านผ่าน Sustainable Development Festival รับฟังเสียงภาคประชาสังคม เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนประเทศอิตาลีสู่ความยั่งยืน

Sustainable Development Festival คืองานเทศกาลที่จัดโดย Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) ตั้งแต่ปี 2017 และสามารถดึงดูดผู้คนนับล้านจากทุกภาคส่วนในอิตาลี เพื่อสร... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | โลกไม่อาจยุติความหิวโหยได้ หากไม่สามารถยุติความขัดแย้ง และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2564 โครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) เผยแพร่ข้อมูล ชี้สถานการณ์ราคาอาหารและเชื้อเพลิงในเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากมาตรการและผลกระทบของโค... (เพิ่มเติม)

56 มหาวิทยาลัยจาก 30 ประเทศทั่วโลกร่วมลงนามแถลงการณ์ร่วมผู้นำมหาวิทยาลัยระดับโลก กับบทบาทนำขับเคลื่อน SDGs

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย Zhejiang ของจีน จัดงาน (ออนไลน์) ‘บทบาทของมหาวิทยาลัยในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030’ (Role of Universities in the 2030 Agenda) พร้อ... (เพิ่มเติม)

‘บัตรกำนัลอาหาร’ ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีสุขภาพดีขึ้นได้ เพราะมีกำลังซื้อผักและผลไม้

ความมั่นคงหรือไม่มั่นคงทางอาหารมีผลกระทบต่อสุขภาพที่ดีหรือแย่ มันจึงเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม (social determinants of health) ที่สำคัญ ซึ่งข้อมูลจากโครงการ ‘Map the Meal Gap’... (เพิ่มเติม)

เกษตรกรไทยเปลี่ยนมาเลี้ยงหมูหลุมเพื่อลดผลกระทบจาก Climate Change ที่ทำให้อากาศร้อนและน้ำแล้งรุนแรง

สภาพอากาศที่ร้อนรุนแรงในปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรหลายคนเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงหมู จากเดิมที่เคยเลี้ยงในคอกปูน ก็เปลี่ยนมาเลี้ยงหมูหลุมที่อยู่ในพื้นที่โปร่ง อากาศถ่ายเทดี การปรับปรุงโรงเร... (เพิ่มเติม)

Global Tuna Alliance ย้ำความร่วมมือและวิสัยทัศน์ที่รับผิดชอบร่วมกันจะทำให้ทะเลไม่บอบช้ำและมีทูน่าพอสำหรับโลก

ด้วยความที่ทูน่าสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากวิธีทำให้เป็นที่ต้องการทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงเป็นอาหารทะเลยอดนิยมเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลด้วย ทว่าความต้องการจำนว... (เพิ่มเติม)

FAO ออกคู่มือ ‘Climate-Smart Livestock’ เป็นทางออกให้ภาคปศุสัตว์ในเอเชียแปซิฟิก เพิ่มผลิตภาพพร้อมกับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาคปศุสัตว์ในฐานะกิจกรรมการผลิตของมนุษย์นั้นเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหลักก็ว่าได้ โดยมีการประมาณว่าเป็นส่วนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก... (เพิ่มเติม)

ให้เทคโนโลยีทางการเกษตรไข ‘trade-offs’ ประเด็นอาหารที่เพียงพอกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การผลิตอาหารอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับที่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของโลกที่มีประชากรกว่า 7.8 พันล้านคนนั้น นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของภาคการเกษ... (เพิ่มเติม)