SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021

การติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เกิดขึ้นจริงและเป็นก... (เพิ่มเติม)

ตัวแทน LGBTQ ลงสมัครเลือกตั้งกลางเทอมเม็กซิโก เป็นจำนวนสูงสุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งในประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา เม็กซิโกได้จัดการเลือกตั้งกลางเทอม (midterm election) และในครั้งนี้มีผู้สมัครจากชุมชน LGBTQ มากกว่า 100 คน เพื่อชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 15 – Sexual and Reproductive Health – สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์

Sexual and Reproductive Health หรือ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ แบ่งออกเป็นคำว่า 'Sexual Heath - สุขภาพทางเพศ' และ 'Reprodcutive Health - อนามัยการเจริญพันธุ์' สุข... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 14 – Unpaid Care Work – งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

Unpaid Care Work คือ งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง งานดูแลและบริการที่ไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดที่ทำเพื่อสมาชิกในครัวเรือน (domestic care) ทั้งการดูแลสมาชิกโดยตรง เช่น การด... (เพิ่มเติม)

กรุงเทพฯ ติดอันดับ 3 เมืองที่ ‘คนทำงานมากเกินตัว’ และอันดับ 2 ที่คนมี ‘Work-Life Balance’ น้อยที่สุด

การสำรวจล่าสุด “Cities with the Best Work-Life Balance 2021” หรือ เมืองที่คนมีสมดุลการทำงาน-การใช้ชีวิตที่ดีที่สุด 2564 โดยบริษัท Kisi ที่ปรึกษาด้านการทำงาน เก็บข้อมูล-เปรียบเทียบ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงานพันธมิตรบริษัทยักษ์ใหญ่ชี้ LGBT+ เป็นกลุ่มคนสำคัญที่มีผลต่ออนาคตธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

แม้ในระดับตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จะไม่ได้ระบุประเด็นเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) เอาไว้อย่างตรงไปตรงมาด้วยความละเ... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 13 – Child, Early and Forced Marriage – การบังคับเด็กแต่งงาน (CEFM)

ตามคำอธิบายของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  Child, Early and Forced Marriage (CEFM) หรือ ‘การบังคับเด็กแต่งงาน’ หรือจะแปลเป็นการแต่งงานในวัยเด็ก/วัยเยาว์/ก่อ... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Transformative Partnership และทุนทางสังคม กับอนาคตของสังคมไทยในโลกยุค (หลัง) โควิด-19

ในวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นมาในระลอกแรกในช่วงมีนาคม 2563 ก่อนจะผ่อนแรงลงไปและย้อนกลับมารุนแรงกว่าเดิมในระลอกปัจจุบันและยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงเ... (เพิ่มเติม)

‘สิทธิเด็กผู้หญิงในการศึกษา’ : ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอันดับต้น คงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนและการศึกษาโดยมี UK เป็นผู้นำ

ขณะที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ เดินหน้าทุ่มงบประมาณไปกับการเร่งฟื้นฟูประเทศจากโรคระบาด ประเด็นการศึกษาและความเท่าเทียมทางเพศก็ไม่ควรถูกละเลยเช่นกัน เพราะยังคงมีเด็กครึ่งหนึ่งในโลกกว่า 3... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | SDG Impact Assessment Tool เครื่องมือประเมินผลกระทบต่อ SDGs ที่ไม่ว่าใครก็ใช้งานได้

แม้ว่าการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับชาติเป็นหลัก แต่เพราะเป็นกรอบการพัฒนาที่ครอบคลุมแทบทุกประเด็นบนสังคมโลกนี้ SDGs ก็ได้กล... (เพิ่มเติม)