SDG Updates | เทรนด์ของที่อยู่อาศัยหลัง COVID-19 เมื่อผู้คนต้องใช้เวลากับที่อยู่อาศัยมากขึ้น

พิมพ์นารา รอดกุลผู้จัดการศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (pro green) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ในช่วงสองปีที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้คนปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเพ... (เพิ่มเติม)

7 ประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดอันดับใน 40 ประเทศแรกที่น่าลงทุนด้านพลังงานสะอาดมากที่สุด

7 ประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดอยู่ในลำดับ 40 ประเทศแรกที่ ‘น่าดึงดูดที่สุดในโลกสำหรับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด’ ได้แก่ จีนที่อันดับ 2 (รองจากสห... (เพิ่มเติม)

SDG Vocab | 19 – Modern Energy Services – บริการพลังงานสมัยใหม่

Modern energy services คือ บริการพลังงานสมัยใหม่ โดยคำจำกัดความรวมถึง การเข้าถึงไฟฟ้าและการใช้เตาที่มีประสิทธิภาพและเชื้อเพลิงหุงต้มและที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอา... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development Report และ SDG Index 2021

การติดตามและประเมินผลเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) วาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) เกิดขึ้นจริงและเป็นก... (เพิ่มเติม)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับล่าสุดเผย โควิด-19 ทำความก้าวหน้าการบรรลุ SDGs ‘ถดถอย’ และเรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่ทางการคลังในประเทศกำลังพัฒนา

นิวยอร์ก 14 มิถุนายน 2021 – เปิดตัว รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ซึ่งรวมถึง ดัชนี SDG และแดชบอร์ด (SDG In... (เพิ่มเติม)

กลุ่มประเทศ G7 ตกลงยุติให้เงินอุดหนุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทั้งหมดภายในปี 2021

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G7) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา อิตาลี และญี่ปุ่น ร่วมด้วยสหภาพยุโรป ตกลงที่จะยุติการอุดหนุนเงินทุนระหว่างประเท... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | ส่องเพื่อนบ้าน IV : มาตรการล็อกดาวน์กับ PM2.5 ทั่วโลก

อ.ดร.ลดาวัลย์ ไข่คำ[1] ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มาในนามของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การระบาดของ&... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | Transformative Partnership และทุนทางสังคม กับอนาคตของสังคมไทยในโลกยุค (หลัง) โควิด-19

ในวิกฤติโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นมาในระลอกแรกในช่วงมีนาคม 2563 ก่อนจะผ่อนแรงลงไปและย้อนกลับมารุนแรงกว่าเดิมในระลอกปัจจุบันและยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงเ... (เพิ่มเติม)

อีกหนึ่งก้าวที่บริษัทเดินหน้าสู่ ‘ไฮโดรเจนสีเขียว’ เมื่อบริษัทเดนมาร์ก ลงนาม MOU กับบริษัทเกาหลีใต้ ศึกษา-ผลิตพลังงานสะอาดในเมืองอินชอน

บริษัท Ørsted ผู้ผลิตพลังงานสะอาดรายใหญ่สัญชาติเดนมาร์ก เจ้าของกังหันลมจำนวนไม่น้อยในทะเลเหนือ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเครือบริษัท POSCO ด้านอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำติดอันดับโ... (เพิ่มเติม)

สีขาวอัลตร้าไวท์ สีขาวชนิดพิเศษที่สามารถสะท้อนแสดงอาทิตย์ และลดความร้อนในอาคารได้

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Purdue ในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า พวกเขาได้คิดค้นสีใหม่ที่เป็นสีขาวแบบพิเศษที่สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ ลดความร้อนในอาคาร ซึ่งจะช่วยลดความต้องการใช้เครื่องป... (เพิ่มเติม)