SDG Recommends | 4 คู่มือจัดการพิพิธภัณฑ์และงานแสดงศิลปะให้ยั่งยืน

พบกับคอลัมน์ SDG Recommends เช่นเดิม เพิ่มเติมคือปรับลุคใหม่ ชวนติดตามประเด็นใน SDGs กับการ ‘อ่าน – ดู – ฟัง’ หาความยั่งยืนในทุกแง่มุม

อ่าน – ความยั่งยืนใน Toolkits วันนี้ นำเสนอเรื่องราว SDGs ที่สอดแทรกในวงการศิลปะและวัฒนธรรมกับ 4 คู่มือจัดการพิพิธภัณฑ์ – สถานที่จัดแสดงงานศิลปะ – และผู้ที่ทำงานในวงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่หรือเล็กก็สามารถปรับตัวให้ยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักการ SDGs ได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวพิพิธภัณฑ์เอง ยังสามารถเข้ามาช่วยเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ออกไปยังผู้คน ณ ขณะปัจจุบัน และรุ่นต่อไป

คู่มือทั้ง 4 นี้ จัดทำโดย Curating Tomorrow บริษัทที่ปรึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์ หวังช่วยให้ภาคศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมพลังให้กับ SDGs


01 – Museums and the Sustainable Development Goals: A how-to guide for museums, galleries, the cultural sector and their partners

คู่มือนี้ชี้ความสำคัญของ SDGs ที่มีต่อพิพิธภัณฑ์และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ (รวมถึงสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ/ผู้ที่ทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม) ที่ช่วยสนับสนุน SDGs โดยแนะนำแผน 6 ข้อ และเชื่อมโยง 7 รูปแบบกิจกรรมสำหรับพิพิธภัณฑ์ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย

เข้าถึงได้ ที่นี่

02 – Museums and Disaster Risk Reduction: Building resilience in museums, society and nature

คู่มือที่จะช่วยทำให้พิพิธภัณฑ์และสถานที่จัดแสดง/ผู้ที่ทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมตระหนักถึงและรับแนวทางการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติมาใช้ในการดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการช่วยปกป้องอาคารและคอลเล็กชันของพิพิธภัณฑ์

เข้าถึงได้ ที่นี่

03 – Museum Collections and Biodiversity Conservation

ในห้วงขณะที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เผชิญกับมลพิษและสายพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน พิพิธภัณฑ์จะมีบทบาทสำคัญในการเก็บคอลเล็กชัน/บันทึกข้อมูลเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อช่วยสนับสนุนใช้เป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาและวิจัยได้

เข้าถึงได้ ที่นี่

04 – Museums and Human Rights: Human rights as a basis for public service

คู่มือ 96 หน้านี้อธิบายว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรต่อพิพิธภันฑ์ โดยนำเสนอแนวทางที่มีสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลางสำหรับพิพิธภัณฑ์นำไปปรับใช้ ปรับปรุงการให้บริการจากฐานรากและโปร่งใส ยืนหยัด/เป็นตัวอย่างที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชน และสื่อสารให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เข้าใจและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตน

เข้าถึงได้ ที่นี่

แหล่งที่มา:
Museums and the Sustainable Development Goals: A how-to guide for museums, galleries, the cultural sector and their partners (UNESCAP SDG Help Desk)
Museums and Disaster Risk Reduction (UNESCAP SDG Help Desk)
Museum Collections and Biodiversity Conservation (UNESCAP SDG Help Desk)
Free Guide: Museums and Human Rights (UNESCAP SDG Help Desk)

Last Updated on ตุลาคม 14, 2021

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น