ปาย แม่ฮ่องสอน ติด 100 อันดับแรกของเมืองอากาศแย่ที่สุดในโลก และอีกเกือบครึ่งอยู่ในอินเดีย

ใน 100 อันดับแรกของเมืองที่มีระดับมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกในปี 2020 มีถึง 94 เมืองอยู่ในประเทศอินเดีย จีน และปากีสถาน และอ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากประเทศไทย มีอากาศแย่ติดอันดับที่ 75

สำนักข่าว Al Jazeera เผยแพร่สกู๊ปข่าว ‘The 100 most polluted cities in the world‘ หรือ ‘100 เมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลก’ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นการนำเสนอดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ที่รวบรวมจากจุดวัดคุณภาพอากาศกว่า 80,000 จุดทั่วโลก พบว่า อินเดียมีเมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลก 46 เมืองจากทั้งหมด 100 เมือง รองลงมาคือจีน ทั้งหมด 42 เมือง ในปากีสถาน ทั้งหมด 6 เมือง บังคลาเทศ 4 เมือง อินโดนีเซีย และไทย ประเทศละ 1 เมือง ทั้งหมด 100 เมืองนี้มีคะแนนคุณภาพอากาศเฉลี่ยที่วัดจากปริมาณ PM2.5 สูงกว่า 50 µg/m3

เมืองโฮตัน (Hotan) ในซินเจียง ประเทศจีน เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศเฉลี่ยแย่ที่สุดในปี 2020 โดยมีปริมาณ PM2.5 อยู่ที่ 110.2 µg/m3 และอีกเก้าอันดับถัดมาเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศอินเดียทั้งหมด โดยข้อมูลจากวารสารทางการแพทย์ Lancet ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตในอินเดียถึง 1.67 ล้านคนที่มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ ในปี 2019

การทำดัชนีคุณภาพอากาศโดย IQAir วัดจากระดับมลพิษทางอากาศ ทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ฝุ่น PM10 ก๊าซโอโซน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ระดับค่า PM2.5 ที่ต่ำกว่า 12 µg/m3 ถือว่าดี ในระดับ 55-150 µg/m3 ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพ และระดับ 250 µg/m3 หรือสูงกว่า ถือว่าอยู่ในระดับเป็นอันตราย

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก(WHO) ออกเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศระดับโลก (Air Quality Guidelines – AQGs) ฉบับใหม่ ที่กำหนดค่าแนะนำของคุณภาพอากาศใหม่ โดยการปรับลดค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 จากเกณฑ์ในปี 2005 จาก 10 µg/m3 ลดลงเป็น 5 µg/m3 จึงจะถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ
#SDG3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- (3.9) ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี 2573
#SDG11 เมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน
- (11.6) ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอื่นๆ ภายในปี 2573

ที่มา : Infographic: The 100 most polluted cities in the world (Al Jazeera)

Last Updated on ธันวาคม 2, 2021

Author

  • Natetida Bunnag

    Editor - ตัวแทน 'คนธรรมดา' ในชุมชนนักวิชาการ อ่าน แปล และสื่อสารเรื่องความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น