เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่สวมบทบาทผู้ว่าฯ ปล่อยของในโครงการ “เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่สวมบทบาทผู้ว่าฯ ปล่อยของในโครงการ “เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศ ! เลื่อนการประกาศผลประกวดงานเขียนจากวันที่ 10 ส.ค. 2565 เป็น 15 ส.ค. 2565 ทางเฟซบุ๊กเพจ SDG Move TH และเว็บไซต์ https://www.sdgmove.com/ 


ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) เชิญชวนนักเรียนและนิสิตนักศึกษาอายุ 15 – 24 ปี ร่วมประกวดงานเขียนในรูปแบบเรียงความ ความเรียง บทความ หรือสารคดี ในหัวข้อ “หากได้เป็นผู้ว่าฯ จะส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในจังหวัดตนเองอย่างไร” ความยาว 1,500 – 3,000 คำ


รางวัลการประกวด
ชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
ชมเชย (2 รางวัล) เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท


ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ SDG Move


ส่งผลงานผ่าน https://forms.gle/btEM7J5kcuDcJWP36
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2565 (เวลา 23.59 น.)


อ่านหลักเกณฑ์การประกวดฉบับเต็ม


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: sdgmove.contests@gmail.com
โทรศัพท์: 085-807-0901

Last Updated on สิงหาคม 31, 2022

Author

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น