ร่วมส่งภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?”

การประกวดภาพถ่ายแนวคิด "พลังงาน เปลี่ยนผ่าน เป็นธรรม?" ภายใต้โครงการสื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรม (Just Energy Transition) มูลนิธิฟรีดริค ... (เพิ่มเติม)

SDG Updates | เปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565” เจาะลึกข้อมูลสถานการณ์ SDGs ภายใต้มุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของประเทศไทย

ครั้งแรกของประเทศไทยกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ... (เพิ่มเติม)

UN และพันธมิตรเปิดตัวแคมเปญ #LetMeLearn ก่อนการประชุมสุดยอดด้านการศึกษา – หลังพบว่าเด็ก 260 ล้านคนทั่วโลกไม่ได้เรียนหนังสือ

แม้จะมีหมุดหมายว่าเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนหลายร้อยล้านคนกลับต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ทำให้วิกฤตทางด... (เพิ่มเติม)

SDG Insights | (EP.2/2) Sustainability Transformation: มองโอกาส ก้าวข้ามความท้าทายด้วยองค์ความรู้ เพื่อ “พลิกโฉม” การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย

การเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในทศวรรษสุดท้ายแห่งการลงมือทำ (Decade of Action) นี้คงไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของนานาประเทศที่ต้อ... (เพิ่มเติม)

นวัตกรรมสุดอัจฉริยะ “เก้าอี้กอด OTO” ช่วยผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาการออทิสติก สเปกตรัม (ASD) ให้รู้สึกปลอดภัยจากการสัมผัสที่เหมาะสม

“ที่ฝรั่งเศสมีเก้าอี้กอดสำหรับคนออทิสติกด้วยนะครับ”  คำบอกเล่าของอีจุนโฮตัวละครจากซีรีย์ยอดนิยม Extraordinary Attorney Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ เรื่องราวการใช้ชีวิตของทนาย... (เพิ่มเติม)

ILO รายงานสภาพการทำงานภาคเกษตรไทย พร้อมชี้แรงงานข้ามชาติ ยังเผชิญการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม

อาชีพ ‘เกษตรกร’ นับว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานและมักถูกกล่าวถึงในฐานะอาชีพ ‘กระดูกสันหลัง’ สำคัญของเศรษฐกิจไทย แต่คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนทำงานกลับสวนทางกับสมญาน... (เพิ่มเติม)

เด็กที่ติดเชื้อ HIV กว่า 48 เปอร์เซ็นต์เข้าไม่ถึงการรักษา UN จับมือรัฐบาล-ภาคประชาสังคมจัดตั้งพันธมิตรระดับโลกเพื่อเร่งยุติโรคเอดส์ในเด็กภายในปี 2573

ปัจจุบันสามในสี่ของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมดได้รับการรักษา ขณะที่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษามีเพียง 52 เปอร์เซ็นต์ หรือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น เพื่อแก้ไขและตอบส... (เพิ่มเติม)

รัฐเคนทักกี เผชิญ ‘มหาอุทกภัย’ พบผู้เสียชีวิตเเล้ว 25 ราย บ้านเรือนนับร้อยเสียหาย ทุกฝ่ายประสานส่งความช่วยเหลือ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ยากเกินจะคาดการณ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา จากสถานการณ์ ‘อุทกภัย’ ที่เกิดขึ้น ในรัฐเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นอุทกภัยที่ร้ายแรงอีกคร... (เพิ่มเติม)

อพท. จัดโครงการ “DASTA SE HERO 2022” หนุนชาวบ้านและเยาวชนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม-หวังชุมชนมีรายได้ผ่านการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เริ่มต้นเดือนสิงหาคม เดือนแห่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 8 ว่าด้วย งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยข่าวการสนับสนุนเยาวชนและชุมชนไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบ... (เพิ่มเติม)

Director Notes: 23: การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565 ระดับประเทศ หัวข้อ หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum ประจำปี 2565" ระดับประเทศ ในหัวข้อ หุ้นส่วนการพัฒนาจากชุมชนสู่ประชาคมโลก ... (เพิ่มเติม)

ทั้งหมด 10 จาก 10 บทความ