JAPAN Forward เปิดตัว “Japan 2 Earth” แพลตฟอร์มข่าวสารเชิงลึกเพื่อแบ่งปันข้อมูลการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อน SDGs

JAPAN Forward เว็บไซต์ภาษาต่างประเทศที่นำเสนอข่าวสาร บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับญี่ปุ่น ได้เปิดตัว “Japan 2 Earth” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการแบ่งปันข้อมูลอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งที่ญี่ปุ่นกำลังทำเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความยั่งยืนระดับโลกและระดับภูมิภาค และเพื่อส่งเสริมการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในญี่ปุ่นและทั่วโลก โดยเน้นไปที่การนำเสนอเรื่องราวและข้อมูลเชิงลึกที่มีความโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริษัทในญี่ปุ่นในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและบรรลุ SDGs

ข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์ JAPAN Forward ระบุถึงต้นสายปลายเหตุของการริเริ่มแพลตฟอร์มดังกล่าวขึ้นว่าเพราะนานาปัญหาที่กำลังส่งผลกระทบต่อโลก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น วิกฤตพลังงานทั่วโลก สงครามในยูเครน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อบรรลุการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน พลังงานสะอาดและราคาที่เข้าถึงได้ และความเท่าเทียมทางเพศ รวมถึงเป้าหมายระดับโลกอื่น ๆ ผ่านไปแล้วครึ่งทาง โดยญี่ปุ่นถูกจัดอยู่อันดับที่ 19 ของดัชนี SDG Index ซึ่งยังคงมีภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศตนเอง ประเทศเพื่อนบ้าน และทั่วโลก

Japan 2 Earth นิยามสิ่งที่ตนเองทำด้วยแท็กไลน์ (tagline) หรือข้อความสั้น ๆ ว่า ‘Sparking a Transition to the Future’ หรือ ‘จุดประกายการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต’ ขณะที่ โลโก้ของเว็บไซต์ใช้นกประจำชาติของญี่ปุ่นอย่าง “ไก่ฟ้ามรกต (green pheasant)” ซึ่งมีสีที่เข้ากันกับสีของ SDGs  

National Bird of Japan
GREEN PHEASANT | JAPAN NATIONAL BIRD ภาพจาก vdio.com

เนื้อหาที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยรายงาน แนวคิด เทคโนโลยี การริเริ่มระดับรากหญ้าและระดับองค์กร การสัมภาษณ์พิเศษ ประวัติบริษัท และนโยบายที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญของเทคโนโลยีญี่ปุ่น ความหลากหลายของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพลังงานสะอาด

Susan Yoshimura บรรณาธิการบริหารของ Japan 2 Earth ระบุว่า “ความพยายามของญี่ปุ่นในเรื่อง SDGs มีตั้งแต่เทคโนโลยีและระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปจนถึงวิธีการดั้งเดิมเพื่อนำไปใช้ปกป้องสิ่งแวดล้อมที่รอการค้นพบ” 

ด้าน Yasuo Naito หัวหน้าบรรณาธิการของ JAPAN Forward เผยว่า “เราต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้คนสามารถแบ่งปันข้อมูล เพื่อให้เกิดช่องทางใหม่สำหรับการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกัน” และเน้นย้ำว่า “เรายังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะแบ่งปันบางสิ่งที่ญี่ปุ่นทำ ซึ่งหลายคนไม่เคยได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้” 

ทั้งนี้ แม้ Japan 2 Earth จะเป็นแพลตฟอร์มที่ริเริ่มโดยองค์กรด้านการสื่อสารมวลชน แต่หากพิจารณาองค์กรอีก 17 องค์กรที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนสนับสนุนแพลตฟอร์มนี้แล้ว พบว่า มีความน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะมีองค์กรด้านการสื่อสารมวลชนแล้วยังมีองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยว บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการค้าปศุสัตว์อีกด้วย จึงนับว่าเป็นความร่วมมือของภาคส่วนที่หลากหลาย ซึ่งมีเป้าหมายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนให้บรรลุ SDGs ร่วมกัน และแน่นอนว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ภาคประชาสังคม สำนักข่าว โดยเฉพาะรัฐบาลของประเทศอื่นในการติดตามข่าวสารและศึกษาข้อมูลการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ของญี่ปุ่น

● อ่านข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
– ‘Global SDG Indicators Data Platform’ แพล็ตฟอร์มใหม่เพื่อติดตาม/วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ระดับโลก
– ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของ SDGs ทุกเป้าหมายผ่าน data visualization บนเว็บไซต์ ‘SDG Tracker’
– งานวิจัยชี้ คนกลุ่ม Millennials และ Gen Z ในญี่ปุ่น มีพฤติกรรมและ life-style ที่คำนึงถึง ‘ความยั่งยืน’ มากกว่าคนรุ่นเก่า
– ญี่ปุ่นเตรียมแบน ‘กุ้งเครย์ฟิช’ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานระบบนิเวศ แม้ยังมีความนิยมเป็นสัตว์เลี้ยงประดับตู้ปลา

ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
#SDG5 ความเท่าเทียมทางเพศ
#SDG7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
#SDG11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
#SDG12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
#SDG13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
#SDG14 ทรัพยากรทางทะเล
#SDG15 ระบบนิเวศบนบก
#SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
– (17.16) ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากรด้านการเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

แหล่งที่มา:
Website Launches to Help Communities in Japan, Around the World Achieve SDGs (IISD)

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพของประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นและรายละเอียดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารองค์ความรู้ของ SDG Move เท่านั้น
* หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็น